11. Kalkınma Planı kabul edildi: Dijital Türkiye’ye geçiyoruz

TBMM Plan ve Bütçe Komitesinde görüşülen 11. Kalkınma Planı kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Oktay, 11. Kalkınma Planı'nı rekabetçi üretim ve verimliliğe odaklanarak hazırladıklarını belirterek, “Ülkemizin teknolojide dışa bağımlılığının azaltılmasını ve buna bağlı olarak imalat endüstrisinde yapısal dönüşümü sağlayabilmek için sektörel önceliklendirme yaklaşımını ortaya koyduk. Bu çerçevede, imalat endüstrisindeki tüm kesimlerin ticaret, üretim, katma bedel, istihdam ve teknoloji seviyelerini karşılaştıran ve dallar ortası ileri ve geri kontaklarının tahlilini yapan çalışmalarla ülkemize orta ve uzun vadede rekabet gücü kazandırarak daha süratli bir büyümeye yöneltecek bölümleri belirledik.” diye konuştu.

Bu kapsamda, plan devri sonunda imalat sanayi ihracatını 158,8 milyar dolardan 210 milyar dolara çıkarmayı, yüksek teknolojili bölümlerin ihracat içerisindeki hissesini yüzde 3,5’ten yüzde 5,5’e, orta-yüksek teknolojili kesimlerin ihracat içerisindeki hissesini ise yüzde 36,4’ten yüzde 44,2’ye çıkarmayı hedeflediklerine dikkati çeken Oktay, endüstrileşme sürecinin güçlü bir finansal yapı ile desteklenmesi için KOSGEB dayanaklarının imalat sanayi içerisindeki hissesini yüzde 48’den yüzde 75’e, Türk Eximbank takviyelerinin ihracata oranını da yüzde 26’dan yüzde 29’a çıkaracaklarını kaydetti.

Oktay, birebir biçimde kalkınma yatırım bankacılığı kredi hacmini yüzde 8,1’den yüzde 12’ye çıkaracak formda kaynak sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Sanayileşmenin hızlandırılması maksadıyla belirlemiş oldukları öncelikli bölümlerin imalat sanayi içerisindeki hissesini da yüzde 35’ten yüzde 43,4’e çıkaracaklarına işaret eden Oktay, “Kalkınma Planı periyodunda 'Teknoloji Odaklı Sanayi Atılımı Programı'nı ülkemizin muhtaçlıkları ve kaynakları çerçevesinde öncelikli bölümlerde belirlenecek eserlerde entegre bir biçimde hayata geçirerek sektörel önceliklendirmeye dayalı daha süratli bir ekonomik büyüme patikasına ulaşmayı sağlayacağız.” biçiminde konuştu.

Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi maksadıyla bağlayıcı ve yönlendirici karar almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Endüstrileşme İcra Konseyinin oluşturulacağını belirten Oktay, “Kurul, endüstrileşmeye ait ortak stratejileri geliştirecek, eşgüdümü sağlayacak, uygulamaları izleyecek, kamu alımları ve yerli üretime ait temel ve yöntemleri belirleyecek, kamu yönetimlerinin ortak alım yapmalarını sağlayacak, endüstrileşmeye ait bütçe kaynağının kullanılmasına karar verecektir.” tabirlerini kullandı.

Savunma endüstrisine yönelik attıkları adımlarla savunma sanayi dışındaki dalları de hareketlendirmek istediklerini lisana getiren Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2013 yılında 1,6 milyar dolar olan savunma sanayi ihracatımız 2018 yılında 2,2 milyar dolara yükselmiştir. Plan periyodu sonunda ihracatın 10 milyar dolara çıkartılması hedeflenmektedir. Savunma sanayi teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesinde ve sivil kullanım imkanı olacak yeni eserlerin geliştirilerek imalat endüstrisinin rekabet gücünün artırılmasında büyük değer taşımaktadır. İnternet, GPS, ses tanıma üzere günlük hayatımızda yaygın olarak kullandığımız pek çok öncü teknoloji savunma sanayi kökenlidir. Bugün çok konuşulan yapay zeka ve robot teknolojilerinin gelişiminde de savunma sanayi öncülük yapmaktadır. Savunma endüstrinin kamu alımları ve kamu dayanakları konusunda milletlerarası muahedelerde ayrıcalıklı bir pozisyonu bulunmaktadır. Burada savunma endüstrisinde gelişmelerin sivil alanda da kullanılmasını teşvik ediyoruz.”

Ar-Ge harcamalarını yüzde 1,8'e çıkaracağız

Ar-Ge çalışmalarına da değinen Oktay, 11. Kalkınma Planı devri boyunca yapacakları yatırımlarla Ar-Ge harcamalarının ulusal gelire oranını yüzde 0,96’dan yüzde 1,8’e çıkaracaklarını söyledi.

Bu harcamalar içerisinde özel dal hissesini da yüzde 56,9'dan yüzde 67'ye yükseltmeyi hedeflediklerini kaydeden Oktay, “Araştırma geliştirme fonksiyonunu güçlü bir biçimde sürdürecek halde tam vakitli eş bedel Ar-Ge işçi sayımızı beş yılda ikiye katlayarak 154 binden 300 bine çıkaracak beşeri sermaye yatırımlarını ve takviyeleri plan kapsamında öngörmüş durumdayız. Bununla ilgili kuruluşlarımız ayrıntılı çalışmalarını sürdürmektedir.” dedi.

Fuat Oktay, endüstrileşmenin gerektirdiği insan gücünün yetiştirilmesi maksadıyla plan devrinde eğitim yatırımlarına özel kıymet verdiklerini, bu kapsamda mesleksel ve teknik eğitim liselerine giden öğrencilerin toplam ortaöğretim öğrencileri içerisindeki hissesini yüzde 34,9’dan yüzde 40’a, okullaşma oranını da plan periyodu sonunda yüzde 100’e çıkaracaklarını vurguladı.

Oktay, rekabetçi üretim ve verimliliğe odaklandıkları bu plan periyodunda mesleksel ve teknik eğitime yönelik laboratuvarlar ve atölyelerin modernizasyonunu sağlayacaklarını belirterek, “Mesleki ve teknik eğitim ile işgücü piyasası ortasındaki bağı güçlendireceğiz. Bu fiilen başlamış bir uygulamadır. İlgili dallar, STK'ler ve organize sanayi bölgelerini de buna dahil ederek nitelikli işçi yetiştirmeyi hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Dijital Türkiye” projesi kapsamında atılan adımlara da değinen Oktay, şöyle konuştu:

“Rekabetçi üretim ve yeterli kamu yönetişiminin en değerli ögelerinden biri olan, evvelki ismiyle 'e-devlet', şimdiki ismiyle 'Dijital Türkiye' ile ilgili olarak da birkaç hususu belirtmek istiyorum. Bugün burada müjdelemek isterim ki, olağan kaidelerde yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan 'Dijital Türkiye Versiyon 1.0, 6 ay erken tamamlanarak kapsamdaki hizmetler Dijital Türkiye’ye entegre edilmiştir. Bunun getirdiği kolaylıklar görülmeye başlanmıştır.

Hizmet başına düşen ortalama evrak sayısı Dijital Türkiye Versiyon 1.0’ın tamamlanması ile birlikte ortalama 3,81 oranından 0,35’e düşürülmüştür. Sıfır doküman siyaseti olarak isimlendirdiğimiz bir kamu kurumu tarafından üretilen bilginin öbür bir kamu kurumu tarafından evrak olarak istenmemesi çalışmasına Kalkınma Planı periyodunda de devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılına giden süreçte yıllar prestijiyle 2019’da 1.1’i tamamlayacağız. 2023 Dijital Türkiye’sinde büyük bilginin kullanılmasıyla '2.0' diye isimlendirdiğimiz insan odaklı yapay zekayı temel alan Dijital Türkiye 2.0 sistemine geçeceğiz.”

Oktay, Dijital Türkiye Versiyon 2.0 ile iş süreçleri, meslekler ve teknoloji alanlarında bütüncül bir dönüşümü sağlayacaklarını, böylelikle ülkenin ekonomik ve toplumsal refahını daha üst düzeylere taşımış olacaklarını kaydetti.

Başa dön tuşu