11. Kalkınma Planı TBMM’ye sunuldu: 2023’te kişi başı gelir hedefi 12 bin 484 dolar

2019-2023 devrini kapsayan 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

Plan ile Türkiye'nin yüksek gelir kümesi ülkeler ile en yüksek insani gelişmişlik düzeyindeki ülkeler ortasına girmesi amaçlanıyor.

11. Kalkınma Planı'na nazaran, 2023 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

Uygulamaya konulacak siyaset ve önlemlerle ihracatın 226.6 milyar dolara, ithalatın ise 293.5 milyar dolara ulaşması ve turizmde hedeflenen gelir artışıyla cari süreçler açığının ulusal gelire oranının periyot sonunda yüzde 0.9 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.

İşsizlik oranının yüzde 9.9'a düşürülmesinin hedeflendiği planda, enflasyon oranlarının da kalıcı bir biçimde düşük ve tek haneli sayılara indirilmesi maksadı yer alıyor.

Plana nazaran, kelam konusu devirde 4.3 milyon ek istihdam yaratılacak.

Başa dön tuşu