3 yıl vergi yok! İş kurana 30 bin liralık destek

Son devirde çıkarılan düzenlemelerle gençlerin çalışma hayatında daha fazla yer edinmeleri sağlandı. Bilhassa geçtiğimiz yıl başlatılan teşebbüsçü teşvikleri ve bu yıl uygulanan ek istihdam teşvikleri, genç istihdamda artırıcı rol oynuyor. 
 
BAĞ-KUR PARASI DEVLETTEN 
 
Gençler kendi işlerini kurduklarında, tüm vergi ve primlerini Hazine karşılıyor. Birinci sefer işyeri açan ve SGK'ya Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş ortasındaki gençlerin, bir yıl boyunca Bağ- Kur primleri devlet tarafından ödeniyor.  

Böylece genç teşebbüsçü, bir yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapıyor.Verilecek dayanak ise en alt düzeyden hesaplandığında, 2019 yılı için 10 bin 591 lira 78 kuruşu buluyor. Genç girişimcinin her ay 882 lira 65 kuruşluk prim ödemesi cebinde kalıyor. 

KİMLER YARARLANIYOR? 
 
– 18 yaşından büyük, 30 yaşından küçük olanlar.
 
– Gelir Vergisi Kanunu kapsamında genç girişimcilerde yarar istisnası kapsamında olanlar. 
 
– Bağ-Kur kapsamında 01.06.2018 tarihinden sonra birinci sefer sigortalı olanlar.
 
– Ticari yahut özgür meslek faaliyeti sebebiyle ismine birinci kez bir mükellefiyet açılmış olanlar.
 
– İsmi iştirak yahut şahıs şirketi kuranlar. 
 
NASIL BAŞVURULACAK? 
 
Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların tescil süreçleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun tekrarlanmış 20'nci hususu kapsamında, bağlı bulundukları vergi dairesinden temin edecekleri “Genç Girişimcilerde Kar İstisnası” dokümanıyla bağlı bulundukları toplumsal güvenlik vilayet merkez müdürlüklerince yapılacak. 
 
3 YIL VERGi YOK   

 
Birinci kere bir Gelir Vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş ortası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor. İstisna her vergilendirme periyodunda yıllık 75 bin lira olarak uygulanıyor. 150 bin liralık fatura kesen bir gencin işletme masrafları 50 bin lira ise bu gencin vergi matrahı 100 bin değil, 75 bin liralık istisna düşüldükten sonra 25 bin lira olarak belirlenecek. 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde istisna sayesinde 16 bin 550 lira kalacak.
 
ŞARTLAR NELER?
 
Girişimcinin kendi işinde çalışması yahut işin kendisi tarafından sevk ve yönetim edilmesi gerekiyor.
 
Faaliyetin şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde, ortaklar ortasında yalnızca en genç ortak, sigorta prim teşvikinden faydalanabiliyor.
 
Prim teşvikinden faydalanabilmek için tüm ortakların başka ayrı teşvik kaidelerini taşıması gerekiyor. Ortaklardan rastgele birinin teşvik kaidelerini taşımaması halinde, öbür ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamıyor.
 (Güneş)

Başa dön tuşu