AKP’nin ‘yatırımcı bakan’ korkusu madde iptal ettirdi

İktidar kanadının hazırladığı tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi dün gece TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilirken, yasa teklifinin görüşmeleri sırasında Meclis tarihinde bir birinci yaşandı.

Tapu Kanunu'nda değişiklik

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın “Kamping ve günü birlik turizm tesis alanı yatırımcıları kimler?”, “Madde adrese teslimdir”, “Bu işletmelerin isimlerini söylemeniz bir devlet sırrı mı?” halindeki yansısı ve soruları üzerine teklifin 19. Unsuru, AKP milletvekillerinin verdiği önergeyle metinden çıkarıldı.

KULİSLERDEKİ İDDİA 

CHP’li Tanal’ın çıkışı sonrası iktidarın 19. husustan vazgeçmesi şaşkınlığa neden oldu. Kulislerde, Tanal’ın ulaştığı bilgilerden, işin ucunun turizm dalında yatırımları bulunan birtakım bakanlara, iktidar yetkililerine ulaşabileceğinden, kamuoyundan yeni bir tartışmanın alevlenmesinden kaygı edildiği, bu yüzden apar topar önerge hazırlanarak hususun iptal edildiği argüman ediliyor.

TANAL: ADRESE TESLİM DÜZENLEME Mİ?

Dün TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurul’da Tapu Kanunu ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü. Teklifin görüşmeleri sırasında soru-cevap kısmında kelam alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kamping alanı ve günübirlik tesislere ait 19. hususla ilgili çekincelerini, itirazını lisana getirdi. Tanal, “Kaç tane bu türlü kamping, günübirlik var? Bu kamping ve bu günübirlik tesisleri kimler kullanıyor? Bize bunun fizibilite raporunu verir misiniz? Yoksa bu, birilerine şahsi olarak, adrese teslim düzenleme mi?” diye sordu.

AKP’Lİ KOMİTE LİDERİ, TOPU BAKANLIĞA ATTI

CHP’li Tanal’a karşılık veren TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komitesi Lideri Tahir Akyürek, “Arkadaşlarının verdiği bilgiyle 32 tesisten bahsedildiğini, kanun kapsamına 8 yatırımcının girdiğinin birinci etapta tespit edildiğini, bu bahiste Bakanlıkça ayrıntılar incelenip yazılı olarak da bilgi verileceğini” söyledi. 

CHP’li Tanal ise “Yatırımcıların listesini paylaşır mısınız?” diyerek ısrarını sürdürdü. Akyürek, şu anda yatırımcıların listesini paylaşamayacaklarını lisana getirdi. İlerleyen dakikalarda tekrar Mahmut Tanal’ın talebine değinen AKP’li Komite Lideri Tahir Akyürek, “Sayın Tanal'ın isimleri sorması, kaç tesis yararlanıyor, bunlar hangileridir, kapsama neler giriyor? Bunlarla ilgili teknik hususları bakanlığa ileteceğimizi kastettik” sözlerini kullandı.

İSİMLERİ SÖYLEMENİZ DEVLET SIRRI MI?

Bu sefer de ismi geçtiği gerekçesiyle kelam alan CHP’li vekil Tanal, “Sayın Liderin ardında bakanlığın bürokratları oturuyor, teknik takım artta. Yani ‘Efendim, bunu bakanlığa soracağız’ demek topu taca atmaktır. Yani buradaki 19'uncu husus adrese teslimdir. Bana bu işletmelerin isimlerini söylemeniz bir devlet sırrı mı? Bürokratlarınıza sorun isimleri versin lakin bunu vermiyorsunuz” halinde Akyürek’e ve 19. unsurun içeriğine reaksiyon gösterdi.

MADDE AKP’NİN ÖNERGESİYLE METİNDEN ÇIKARILDI

CHP’li Tanal’ın teklifin 19. Unsuru üzerindeki ısrarı iktidara geri adım attırdı. AKP milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Doğan Kubat, Tülay Kaynarca, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cemil Yaman’ın imzasını taşıyan önergeyle, 19. Husus, kanun teklif metninden çıkarıldı. Böylelikle kanun teklifi, 19. husus elenerek Genel Kurul’da kabul edildi.

CHP’Lİ TANAL’IN İTİRAZI ÜZERİNE AKP’NİN VAZGEÇTİĞİ 19. UNSURUN İÇERİĞİ:

4706 sayılı Kanunun süreksiz 23’üncü hususunun birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ancak, kampingler ve günübirlik tesislerin uzatılan mühletler dahil toplam mühletleri yeni kontratın düzenlendiği tarihten itibaren yirmi yılı geçemez. Bu karar, bu cümleyi ihdas eden hususun yürürlüğe girdiği tarihten evvel müddeti içerisinde ismi geçen Bakanlıklara başvuran lakin süreci şimdi sonuçlanmayan kampingler ve günübirlik tesisler hakkında da uygulanır.” 

CHP’Lİ TANAL’IN 19. UNSUR ÇIKIŞI VE KOMİTE LİDERİNİN KARŞILIĞI MECLİS TUTANAKLARINA BU TÜRLÜ YANSIDI

TBMM BAŞKANVEKİLİ CELAL ADAN: Artık, on beş dakika müddetle soru-cevap süreci yapılacaktır. Bu mühletin yarısı sorulara yarısı karşılıklara ayrılacaktır.

Sayın Tanal…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Lider.

Madde 19: Bu kamping ve günübirlik tesisler. Kaç tane bu türlü kamping var? Kaç tane bu türlü günübirlik var? Bu kamping ve bu günübirlik tesisleri kimler kullanıyor? Bize bunun fizibilite raporunu verir misiniz? Yoksa bu, birilerine şahsi olarak, adrese teslim, kamping ve günübirlik…

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KURULU LİDERİ TAHİR AKYÜREK (Konya) – Teşekkür ederiz Sayın Lider. 

Kamping ve günübirlik tesislerle ilgili sorusu oldu Sayın Tanal'ın. Şu anda tespit ettiğimiz -arkadaşlarımızın verdiği bilgi- 32 tesisten bahsediliyor bu hususta, kanun kapsamına 8 yatırımcının girdiği birinci etapta tespit edilen. Bu bahiste Bakanlıkça ayrıntılar incelenip yazılı olarak da bilgi verilecek.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Yatırımcıların listesini paylaşır mısınız efendim?

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KURULU LİDERİ TAHİR AKYÜREK (Konya) – Yani şu anda yatırımcılar listesini biz paylaşamıyoruz lakin Bakanlıkça bu hususta sorunuz üzerine yazılı olarak yanıt verilecek.

(İlerleyen dakikalarda) BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KURULU LİDERİ TAHİR AKYÜREK (Konya) – 
Natürel, yasama, yürütme ayrığı yasama yürütme düşmanlığı tersliği manasına gelmiyor. Kastettiğimiz şey bakanlıkla ilgili konularda, teknik düzenlemelerde bakanlığa mevzuyu ileteceğimizdir. Mesela Sayın Tanal'ın isimleri sorması, kaç tesis yararlanıyor, bunlar hangileridir, kapsama neler giriyor? Bunlarla ilgili teknik bahisleri bakanlığa ileteceğimizi kastettik.

Teşekkür ediyorum. 

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Liderim, benim adım geçtiği için.

BAŞKAN – Tanal, bir şey söylemedi.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Hemen söyleyeceğim. Sayın Liderin gerisinde bakanlığın bürokratları oturuyor, teknik takım artta. Yani “Efendim, bunu bakanlığa soracağız.” demek topu taca atmaktır. Yani buradaki 19'uncu husus adrese teslimdir. Bana bu işletmelerin isimlerini söylemeniz bir devlet sırrı mı? Bürokratlarınıza sorun isimleri versin ancak bunu vermiyorsunuz.

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) – “Cevap vereceğiz.” diyor.

Başa dön tuşu