Ankara Halk Ekmek’in yeni yönetimini bakanlık talimatı üzerine ATO reddetmiş

Ankara Halk Ekmek A.Ş.’den yapılan açıklamada Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Ankara Belediye Lideri Mansur Yavaş’ın atadığı yeni idare heyetine onay vermemesi eleştirilmişti. Açıklamada “Bu çerçevede 25 yıldır belediye şirketlerinin idaresi, Ankara Büyükşehir belediye liderinin inisiyatifiyle belirlenmiştir” denmişti.

Ticaret Sicil müdürlüklerinin bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Gazetesi’nin imtiyaz sahibi TOBB Lideri Rıfat Hisarcıklıoğlu olarak görünüyor.

TOBB üç unsurluk açıklamasında süreci Hisarcıklıoğlu’nun yaptığı istikametindeki değerlendirmelerin haksız olduğuna vurgu yaparken sürecin nasıl gerçekleştiğine ait bilgiler verdi.

Açıklama şöyle:

“1-Ticaret sicili faaliyetleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 24.maddesi kararlarına nazaran Ticaret Bakanlığı nezaret ve kontrolünde vilayetteki ticaret odası (veya ticaret sanayi odası) bünyesinde yürütülmektedir. Ticaret sicil müdürlükleri, ilgili kanunun ve Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı düzenlemelere ve talimatlara nazaran süreç tesis etmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ticaret sicil faaliyetleri ile direkt bağlantısı yoktur.

2-Ancak, çıkan haberler üzerine yaptığımız incelemede, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.’nin idare şurasının tesciline ait talebin, sav edildiği üzere TOBB’a değil, Ankara Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yapıldığı tespit edilmiştir.

3-Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün de Ticaret Bakanlığı’nın ve Etraf ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgi yazısında ‘Belediyelerin ortak yahut yönetici olduğu şirketlere ait temsilci görevlendirme yetkisinin belediye meclislerinde olduğu’ ve buna nazaran süreç tesis edilmesi gerektiği talimatı doğrultusunda süreç tesis ettiği öğrenilmiştir.“

İlgili yasal düzenleme

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci unsurunun (i) bendinde belediye meclisine verilen yetkiler şöyle: Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tâbi paydaşlıklar kurulmasına yahut bu iştiraklerden ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım paydaşlığı kurulmasına karar vermek.

Aynı kanundaki 37’inci unsur şöyle: Belediye lideri, belediye yönetiminin başı ve belediye hukukî kişiliğinin temsilcisidir.

42’inci hususta şöyle deniyor: Belediye lideri, vazife ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebilir.

Bu hususta İçişler Bakanlığı’nın başkontrolörlerinden hukukçu Gazi Sert’in ‘mevzuattakip.com.tr’ sitesindeki yorumu şöyle: “Bazı belediyelerde, şirket idare heyeti üyeleri ile idare konseyi liderinin Belediye Meclis kararı ile belirlenmesi biçiminde yanlış bir algı oluşmuştur. Meğer, Belediye Kanununda, belediye meclisine yalnızca şirket kurmaya, kurulmuş şirketlere ortak olmaya ve sermaye artırımına yönelik müsaade yetkisi verilmiş olup, idare şurası üyeleri ile idare heyeti liderini görevlendirme yetkisi verilmemiştir.”

Başa dön tuşu