AR-GE çalışmalarına gelecek yıl 40,3 milyar lira harcanacak


2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ne göre, AR-GE harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, tam zamanlı eşdeğer (TZE) cinsinden AR-GE personeli sayısı ve Türkiye kaynaklı bilimsel yayın sayısı alanlarında program hedefleri belirlendi.


Söz konusu hedeflere ulaşılması için gelecek yılın bütçesinden 40 milyar 274 milyon 234 bin lira kaynak ayrıldı.


Bu kapsamda, tüm devlet ve yükseköğretim kuruluşları ile araştırma-geliştirme yapan sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren tüm girişimlerin AR-GE harcamalarının GSYH’ye oranının bu yıl sonunda yüzde 1,55 olması bekleniyor. Söz konusu oran gelecek yıl için yüzde 1,44 olarak hedeflendi.


AR-GE personeli sayısında 286 bin hedefi


Bir kişi ya da grup tarafından AR-GE faaliyetleri için harcanan sürenin aynı dönemde çalışılan toplam süreye bölünmesiyle hesaplanan TZE cinsinden AR-GE personeli sayısının 2024’te 286 bine ulaşması bekleniyor.


Uluslararası kabul görmüş veri tabanlarında yer alan makale ve derleme türündeki Türkiye kaynaklı bilimsel yayın sayısının da gelecek yıl 53 bin 897’ye ulaşması öngörülüyor.


Anılan hedeflerin gerçekleştirilmesi için sorumlu idare TÜBİTAK’a gelecek yıl bütçesinden yaklaşık 32 milyar 85 milyon lira ödenek ayrılması planlandı.

Başa dön tuşu