AYM’den önemli karar: Yunan vatandaşına miras hakkı

Hürriyet'in haberine göre AYM 1. Kısmı, Türk vatandaşlığını kaybeden Yunanistan vatandaşı Ioanis Maditinos’un mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ve yine yargılama yapılmasına hükmetti

AYM’nin bu kararı örnek niteliği taşıyor. İhlal kararı gereği, Maditinos mirasçı sıfatıyla Hazine’ye devredilen İstanbul’daki taşınmazını dava yoluyla geri alabilecek.

Karar, benzeri Türk vatandaşlığını kaybeden Yunanlılar tarafından bu halde mirasçılık yolunu açıyor. Kararın bir örneği, takdiri AYM’ye bırakan Adalet Bakanlığı’na da gönderildi.

AYM kararına nazaran Maditinos, Türk makamlarından müsaade almadan kendi isteğiyle Yunanistan vatandaşlığına geçtiği için 1986’da Türk vatandaşlığından çıkarıldı. Amcası Tanaş Maditinos 1996’da hayatını kaybedince ailenin tek mirasçısı oldu. 

Maditinos, 1997’de Beyoğlu Sulh Hukuk Mahkemesi’nden mirasçılık evrakı istedi. Mahkeme 9 Haziran 1997’de talebi kabul etti. Lakin Hazine tarafından 27 Ekim 1997’de açılan dava sonucu mirasçılık dokümanı 28 Aralık 2001’de iptal edildi. Karar Yargıtay’ca onanarak 14 Kasım 2002’de katılaştı. Maditinos, 12 Nisan 2013’te, bu kez Hazine’nin mirasçılık dokümanının iptali talebiyle dava açtı. Mahkeme, bu davayı “ülkelerarası karşılıklılık ilkesini” münasebet göstererek, reddetti.

YENİDEN YARGILAMA

Maditinos, 8 Haziran 2015’te AYM’ye kişisel müracaatta bulundu. Müracaatta, “Ülkeler ortası karşılıklılık bulunmadığı gerekçesiyle mirasçı kabul edilmeyerek mülkiyet hakkının ihlal edildiğini” savundu. AYM, 8 Mayıs’ta oybirliğiyle Maditinos’un mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ve yine yargılama yapılmasına hükmetti. İhlal kararı tekrar yargılama yapılmak üzere İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildi.

KANUNİ DESTEĞİ YOK

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ihlal kararlarına atıf yapan AYM kararının sonuç kısmında şöyle denildi:

“Sonuç olarak somut olay bağlamında derece mahkemelerinin olay tarihi prestijiyle yürürlükte olan kanun kararları çerçevesinde karşılıklılık prensibi tarafından Yunanistan’da Türk vatandaşlarının miras yoluyla mal edinemedikleri istikametinde açık bir tespit olmamasına karşın mirasçılık dokümanının iptal edilmesinin yasal desteğini makul ve kâfi bir münasebet ile ortaya koyamadıkları anlaşılmaktadır. Varılan sonuca nazaran müdahalenin yasal bir maksadının yahut ölçülü olup olmadığının kıymetlendirilmesine gerek görülmemiştir. Açıklanan münasebetlerle Anayasa’nın 35’inci unsurunda teminat altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”

Başa dön tuşu