Bir yenisi daha eklendi… 9 ay içinde yüzde 79 zamlandı

Resmi gazetede yayımlanan “Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Artırımı Oranının Yine Belirlenmesine Ait Karar” ile bir arada kamu alacakları için uygulanan gecikme artırımı oranı yüzde 2,5 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Temmuz’da yürürlüğe girmek üzere bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Öte yandan, kelam konusu oran, 9 ay evvel; 05/09/2018 tarihindeki Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile %1.40'tan %2'ye yükseltilmişti. 

Kısacası, uygulanacak aylık gecikme artırımı oranı, son 9 aylık müddet içinde %79 oranında artmış oldu.

AMME ALACAKLARI NEDİR

Kamu alacağı manasına gelen “Amme Alacağı” 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Yordamı Hakkında Kanun kapsamında şu halde açıklanıyor: Devlete, vilayet özel yönetimlerine ve belediyelere ilişkin vergi, fotoğraf, harç, ceza tahkik ve takiplerine ilişkin muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası üzere asli, gecikme artırımı, faiz üzere fer'i amme alacakları ve birebir yönetimlerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan öbür alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun kararları tatbik olunur.

DAHA EVVELKİ ARTIRIMLAR…

Seçimlerden sonra yapılan artırımlar dikkat çekmeye devam ediyor.

Önceki gün, Güç Piyasası Düzenleme Kurumu (EPKD) milyonları ilgilendiren bir karar almıştı. EPDK, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarının yüzde 14.98 artırılmasına karar vermişti.

BOTAŞ, konut ve saniyede doğalgaza artırım yapazken, elektrik üretim şirketlerine sattığı doğalgazın fiyatını ise yüzde 6.5 artırdı.

Öte yandan, İstanbul seçimi sonrası şeker ve çay fiyatlarına da yüzde 15 ila 16 oranlarında artırım gelmişti.

Başa dön tuşu