Bürokratik süreç basitleştirildi

Kamu hizmetlerinin aktifliği ve verimliliğinin artırılması, hizmetlerin dijitalleştirilmesi ve bürokratik süreçlerin azaltılması çerçevesinde, birtakım bakanlıklar ve başkanlıkların çeşitli yönetmelik ve bildirilerinde değişiklik öngören düzenlemeler, Resmi Gazete'nin bugünkü yinelenmiş sayısında yayımlandı. 

Buna nazaran, Etraf ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli yönetmelik ve bildirilerinde değişiklik öngören düzenlemeler yayımlandı.

Dijital Türkiye amacı doğrultusunda Cumhurbaşkanı Yardımcılığının başkanlığında yürütülen çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünün uyumunda ve ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla yapıldı.  

Bu doğrultuda çeşitli alanlarda iş, burs, müsaade, lisans, ruhsat ile yeterlik, yetki, faaliyet evrakı üzere müracaatların tümüyle Dijital Türkiye (e-devlet) üzerinden yapılmasına imkan sağlayan ve fiziki olarak istenen dokümanları azaltan düzenlemeler mevzuat paketi haline getirildi.

Mevzuat paketi ile bir Cumhurbaşkanlığı kararı, 41 yönetmelik ile 13 bildiride değişiklik yapılarak 111 bürokratik süreç kolaylaştırıldı. 

Böylece tapu sicil müdürlüklerince yıllık ortalama 3 milyon adet düzenlenen resmi senetlerin üzerine fotoğraf yapıştırılması kuralının kaldırılmasıyla, vatandaş üzerindeki değerli ölçüde bürokratik yük azaltıldı.

Çevre Müsaade ve Lisans Yönetmeliği kapsamında verilen süreksiz faaliyet evrakı müracaatlarında toplamda 46 dokümanın, ilgili kamu kurumlarından Dijital Türkiye (e-devlet) üzerinden temin edilmesi sağlandı. 

Yapı kontrol kuruluşu müsaade evrakı ve atık taşıma firma lisansı müracaatlarında birçok noter onaylı olmak üzere çok sayıda doküman azaltılarak müracaat süreci kolaylaştırıldı.

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının işçi alım yarış imtihanı müracaatlarında internet üzerinden müracaat imkanı getirilirken çevresel tesir kıymetlendirilmesi (ÇED) sürecinde istenen dokümanlar daha da azaltıldı. 

Bitki müdafaa eseri reçete yazma yetki dokümanı, yetkili bitki muhafaza ofisi evrakı ve bitki muhafaza eserleri uygulama evrakı ile besin işletmelerinin kayıt ve onay süreçlerine internet üzerinden müracaat imkanı getirildi.

Tohum yetiştirici, tohum üretici, tohum işleyici, fidan üretici ve fide üretici dokümanı üzere dokümanların müracaatları ve veteriner tabip muayenehane ve poliklinik açma süreci kolaylaştırıldı.

İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirme, kontrolörlük ve sertifikerlik müracaatları e-Devletten yapılması imkanı getirildi.

Kur'an kurslarına kayıt başvurusu online hale getirilirken Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında yapılan patent ve markaya ait müracaat sürecinde istenen noter onaylı imza beyanı ve sirküleri kaldırılarak süreç kolaylaştırıldı.

Başa dön tuşu