CEO’ların ajandasındaki ilk gündem maddesi

Uluslararası danışmanlık, vergi ve kontrol firması KPMG'nin bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Global CEO Outlook araştırması, dünyanın önde gelen şirket yöneticilerinin, her geçen gün değişen iş dünyasına adapte olmak için daha çevik olmaları gerektiğine inandığını gösteriyor.

Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı, dünyanın en büyük 11 iktisadında çalışan bin 300 CEO'nun yer aldığı araştırmaya katılanların üçte ikisi çevikliğin, 'iş dünyasının yeni para birimi' haline geldiğini düşündüklerini, bu değişime ahenk sağlayamayan yöneticilerin yarış dışı kalacağına inandıklarını ortaya koydu.

Katılımcıların 310 tanesi, yıllık gelirleri 500 ila 999 milyon dolar ortasındaki şirketlerin, 543'ü 1 milyar dolarla 9.9 milyar dolar ortasındaki şirketlerin, 447 tanesi de 10 milyar dolar ve üstünde geliri olan firmaların yöneticilerinden.

'Başarının sırrı çeviklik'

Araştırmada, “Bugünkü kaidelerde CEO'ların önünde kuvvetli bir tercih var. Çevresel, ekonomik ve teknolojik değişimler karşısında şirketlerini organizasyonel çeviklikle dönüştürmeye çalışıyorlar. Bunu yaparken mevcut iş modellerini yıkmaları ve pazarın katı kurallarına meydan okumaları gerekiyor. Başarılı bir CEO'nun çevik olmaya gereksinimi var. Bugünün CEO'ları iş modellerini yıkarak yeni stratejik iştiraklere girerken, alternatif birleşme ve satın alma stratejileri düşünürken ve mevcut işgücünün yeteneklerini artırırken rahat olmak durumunda” tabirleri yer alıyor.

Araştırmadan dikkat alımlı satış başları şöyle:

Araştırmaya katılan CEO'ların yarısından fazlası başarılı olacaklarından emin olduklarını söylüyor.

Yüzde 53'ü gelecek 3 yılda şirketlerinin yüzde 2'nin üzerinde büyüme oranı yakalayacağına güveniyor.

Yüzde 62'si global iktisadın önümüzdeki 3 yılda büyüme göstereceğini düşünüyor. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 67 düzeyindeydi.

Katılımcıların yüzde 36'sı, gelecek 3 yılda çalışan sayılarını yüzde 6'dan fazla artıracaklarını öngörüyor.

İklim değişikliği büyük tehdit

Araştırma sonuçlarına bakıldığında iklim değişikliği bu yıl da, CEO'ların organizasyonel büyümeleri önünde gördükleri en büyük risk olarak bir numarada. Araştırmada birinci defa iklim değişikliğinin teknolojik dönüşüm, bölgeselcilik, siber güvenlik ve operasyonel risklerden görece daha yüksek bir orana sahip.

Katılımcıların yüzde 55’i, şirketlerinin yalnızca finansal büyüme odaklı olmaktan çok daha uzun periyotlu, sürdürülebilir muvaffakiyetler sağlaması gerektiğini düşünüyor. Geçtiğimiz sene yüzde 33 olan bu oran, iklim değişikliğinin risk olarak görülmesi ile hakikat oranda artış gösteriyor.

Çabuk-yanılma gereklilik

Araştırmaya katılan CEO'ların yüzde 84'ü, 'çabuk-yanılma' kültürünün günümüz iş dünyasında bir gereklilik olduğuna inanıyor. Buna rağmen 'hatalardan süratlice ders çıkarma' kültürünü kendi şirketlerinde uyguladığını söyleyen CEO'ların oranı yüzde 56. Bu nedenle iştirakçilerin yüzde 84'ü mevcut nizamı değiştirmek için kendi gruplarında düzenlemeye gitmeyi planlıyor.

Siber güvenlik herkesin endişesi

Bu yılki araştırmada ikinci sıraya gerilese de siber güvenlik CEO'ların ajandasındaki en değerli bahislerin başında geliyor. Bu yıl daha sağlam bir siber güvenlik stratejisi hazırlamaya öncelik vereceklerini söyleyen CEO'ların oranı bir evvelki yıla nazaran 14 puan artarak yüzde 69'a çıktı.

Katılımcıların yüzde 71'i enformasyon güvenliğini inovasyon stratejileri içindeki anahtar faktör olarak değerlendirdiğini vurguladı.

Birleşme & satın almalar

Araştırmaya katılan CEO'ların büyük kısmı, dijital kapasitelerini artırmak için en güzel fırsatın birleşme & satın almalar olduğunu düşünüyor. İştirakçilerin yüzde 84'ü gelecek 3 yılda orta ile yüksek oranda bir birleşme & satın alma isteği içinde olacaklarını söylüyor.

Yeni teknolojilere yatırım

Katılımcıların yüzde 68'i, yatırım tercihlerini yeni teknolojiler alanında kullanmaya öncelik verdiklerini belirtiyor. Mevcut işgücünün güzelleştirilmesi alanına yatırım yapacağını söyleyen CEO'ların oranıysa yüzde 32.

Yapay zeka gündemde

Her ne kadar yapay zekanın gündemlerinde olduğunu söyleseler de CEO'ların yalnızca yüzde 16'sı şirketlerinde yapay zeka ve otomasyon programları bulunduğunu söylüyor. Yüzde 31'i yapay zekayı deneme kademesinde kullandıklarını, yüzde 53'ü ise kısıtlı oranda yapay zeka uygulamaları olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 65'i, yapay zekanın ortadan kaldırdığından çok yeni iş yaratacağına inandığını söylüyor.

Başa dön tuşu