Dikkat sizin de başınıza gelebilir: Tapular iptal oldu

Mahkemenin kararını, cep telefonlarına gönderilen bildiriyle öğrenen ofis sahipleri, duruma reaksiyon gösterdi.

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörlüğü, avukat aracılığıyla Ankara 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe ile başvurarak, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi, Macun Mahallesi’nde üniversiteye ilişkin yerin, ihale komitesi kurulmadan periyodun mütevelli heyeti lideri Osman Yıldırım tarafından imzalanan kat karşılığı inşaat mukavelesi ile müteahhit firmaya bedelinin çok altında fiyata devredildiği belirtildi.

Yasaya alışılmamış olarak imzalandığı ileri sürülen kontrat ile yüklenici Al-Ka firmasına 29 dükkan ve 143 ofis verildiği, üniversiteye ise 70 ofis bırakıldığı, üniversitenin yaklaşık 35 milyon TL ziyana uğratıldığı ileri sürüldü.

Dilekçede kat karşılığı inşaat mukavelesinin sıhhatsiz ve geçersiz olduğu tez edilerek, müteahhit tarafından vatandaşlara satılan 2 bloktaki 242 ofis ve dükkanın tapusunun iptali ile üniversiteye tescili talep edildi.

MAHKEMEDEN İPTAL VE TESCİL KARARI

Mahkeme, kelam konusu kontratın kanunlarda aranan resmi biçim kaidesini sağlamadığı, alınan değerleme raporları ve uzman raporlarına nazaran kelam konusu yerin acil satış bedellerinin de altında olacak biçimde 7 milyon TL’ye satıldığı, mukaveleye nazaran 13 bin 389 metrekare toplam emsal alanın 8 bin 347 metrekare inşaat alanı üniversiteye, kalan kısmı yükleniciye verilmesi öngörülmüşse de uygulanan proje ile inşaat alanının 33 bin 141,41 metrekare olarak gerçekleştirildiği, buna rağmen üniversite hissesinde bir artış yapılmadığının tespit edildiği belirtildi.

Tapu sahipleri, istinaf yolu da kapalı olan mahkemenin kararına reaksiyon gösterdi.

Sözleşmede imzası bulunan devrin THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Lideri Osman Yıldırım ile eski Rektör Ünsal Ban’ın da ortalarında bulunduğu sorumluların fikir birliği içerisinde hareket ederek üniversitenin ziyanına olacak halde kat karşılığı inşaat mukavelesi akdettikleri, yapılan adapsız ve muvazaalı süreçlerle üniversitenin hak ve menfaatlerine muhalif olarak iradesinin sakatlandığı ve bu formda kurumun yüksek ölçüde kamu ziyanına uğradığı belirtildi.

Söz konusu ziyandan sorumlu olanlar hakkında kamu davası açıldığı, yargılamanın sürdüğü ve geçen müddette kurum ziyanının giderilemediğine dikkat çekildi. Mahkeme, THK Üniversitesi vekilinin talebini kabul ederek, 242 dükkan ve ofise ilişkin tapuların iptali ile üniversite ismine tescil edilmesine karar verdi.

‘KARAR HUKUKA AYKIRI’

Müteahhit firmadan aldıkları ofis ve dükkanları iş yeri olarak kullanan tapu sahipleri, istinaf yolu da kapalı olan mahkemenin kararına reaksiyon gösterdi.

Tapu müdürlüğünden cep telefonlarına gönderilen tapularına şerh konulduğu iletisi ile kararı öğrenen tapu sahiplerinden avukat Emrehan Everdi, Sulh Hukuk Mahkemesi’nin tapu iptali kararı verme yetkisi olmadığını, kararın hukuka muhalif olduğunu ileri sürdü. Everdi, şöyle konuştu:

“2019 yılında THK’ya kayyum atanması için Ankara 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne müracaat yapılmış, mahkeme kayyum atamış. Kayyum heyeti, 2022 Aralık ayında mahkemeye başvurarak yerin 2013 yılında adapsız olarak satıldığı bahsiyle tapuların iptalini talep etmiş.

Kayyum atayan mahkeme, rastgele bir belge açmadan birebir tespit evrakında 242 kişinin tapusunun iptali istikametinde karar verdi. Kat malikine tebligat bildiriminde bulunulmadı. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin vazifeleri ortasında tapu iptali, tescili yer almamakta. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi vazifesini aşacak biçimde karar vermiştir.

Sulh Hukuk yargıcının kayyum atanan kişi ile yakın alaka içinde olduğunu da toplumsal medya paylaşımlarında gördük. Karar büsbütün hukuka alışılmamıştır. Hakim hakkında Yargıçlar ve Savcılar Kurulu’na şikayette bulunduk.

Kayyumun kontrol sistemi olan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, kararın kaldırılmasını talep ettik. Uygar hukukun 1023’üncü unsuru ‘tapu siciline güven’ unsuruna dayanır. Bu hakim bu ilkeyi yerle bir etti. Bu, insanların malına el koymaktır. Kararın kabul edilebilir bir yanı yok.”

‘TAPUYA İTİMAT UNSURUNUN İHLALİ’

Tapu sahiplerinden avukat Sencer Ayçiçek de mağdur olduklarını kaydederek, “Bu durum çok vahim bir durum. Yargı eliyle bu kadar kişinin Türk Uygar Kanunu’nda korunan ‘tapuya güven’ prensibinin ihlali, misyonsuz ve yetkisiz mahkeme tarafından tıpkı gün verilen dilekçe ile hiç yargılama yapılmadan birebir gün verilen karar var. Bu ‘adalet mülkün temelidir’ işleyişine atak. Biz burada mağdur bile olmamamız gerekir; zira davanın tarafı bile değiliz” sözlerini kullandı.

Bir öbür tapu sahibi Mehmet Şaban da “Bu karar kesin olarak verildi, istinafa dahi gitme hakkı tanınmadı. Verilen karar usulüzdür. Bu türlü bir davanın eşi ve gibisi yok” dedi.

Başa dön tuşu