Dünya Bankası: Gelişmekte olan ülkelerde çevrim içi gig işlere talep hızla artıyor


Dünya Bankası, “Sınır Tanımadan Çalışmak: Çevrim İçi Çalışmanın Vaadi ve Riski” başlıklı raporunu yayımladı.


Raporda, çevrim içi “gig” çalışanların küresel iş gücündeki payının yüzde 4,4 ile 12,5 arasında değiştiği, bu oranın önceden tahmin edilenden çok daha yüksek olduğu belirtildi.


Gelişmiş ülkelerin “gig” çalışanlara yönelik talebin hakimiyetini elinde bulundurmasına rağmen gelişmekte olan ülkelerdeki talebin çok daha hızlı arttığına işaret edilen raporda, bu işlerin gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlar ve gençler için “özel bir vaat” sunduğu aktarıldı.


 


Raporda, çevrim içi “gig” işlere talebin hızla arttığı ancak bu kesimdeki çalışanlar için sosyal korumaların hala eksik olduğu vurgulandı.


Sahra Altı Afrika’nın en büyük dijital platformundaki iş ilanları yüzde 130 oranında artarken Kuzey Amerika’daki büyüme oranının sadece yüzde 14 olduğu belirtilen raporda, 20 binden fazla firmanın katılımıyla düzenlenen ankete katılan daha fakir ülkelerdeki firmaların neredeyse yüzde 60’ının “gig” çalışanlara dış kaynak kullanımının arttığını bildirdiği kaydedildi.


Raporda, “gig ekonomisinin” 186 ülkeden çalışanlar ve müşteriler ile dünya genelinde 545 çevrim içi “gig” çalışma platformuyla çok büyük olduğu aktarıldı.


Bu sektörün gelişmekte olan ülkeler için önemi vurgulanan raporda, düşük ve orta gelirli ülkelerin toplam “gig” platformlarındaki trafiğin yüzde 40’ını oluşturduğu belirtildi.


Raporda, gençlerin gelir elde etmek, yeni beceriler öğrenmek veya işi okul ve diğer işlerle birlikte yürütme esnekliğine sahip olduğu için “gig” işlere ilgi duyduğu belirtilerek, kadınların da çevrim içi “gig ekonomisine” genel iş gücü piyasasına katıldıklarından daha fazla katıldıkları ve her 10 çalışandan 6’sının en büyük nüfuslu şehirlerden ziyade daha küçük şehirlerde yaşadığı kaydedildi.


“Gig ekonomisinin” potansiyel risklerine karşı da uyarıda bulunulan raporda, düşük gelirli ülkelerdeki çoğu kişinin çalışma mevzuatının kapsamı dışında çalıştığı, sosyal sigorta ve yardımlara erişimden yoksun olduğu aktarıldı.

Başa dön tuşu