Hazine 12.3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, birinci ihalede 14 ay (434 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin birinci ihracını gerçekleştirdi. İhalede kolay faiz yüzde 20.99 ve bileşik faiz yüzde 20.60 oldu.

Nominal teklifin 8 milyar 506 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 347 milyon lira, net satış 5 milyar 76.7 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 800 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 134 milyon liralık teklif alındı ve bu kısma 3 milyar 850 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,05 gerçek kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yine ihracı yapıldı. İhalede gerçek kolay faiz yüzde 4.13, gerçek bileşik faiz yüzde 4.17 olarak belirlendi.

Nominal teklifin 1 milyar 82 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 710 milyon lira, net satış 720.8 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 420 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 821.7 milyon liralık teklif alındı ve bu kesite 1 milyar 450 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 12 milyar 317.5 milyon lira borçlandı. 

Başa dön tuşu