İstanbul’un en değerli bölgesindeki arazi imara açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Beşiktaş’ta Yıldız Parkı’nın yanında bulunan ve “doğal sit alanı” müdafaası altındaki eski kışla yerinin imar planlarını onaylayarak itirazlar için askıya çıkardı. Plan açıklama raporunda yer alan bilgilere nazaran üç parselden oluşan 19 bin metrekarelik arazi, Yıldız Parkı’ndan Palanga Caddesi ile ayrılıyor.

Arazinin kuzeydoğusunda Ortaköy Musevi Mezarlığı bulunuyor. Parsellerinde birinde de tarihi çeşme mevcut.

Sözcü’den Hasret Güvemli’nin haberine nazaran arazi mevcut planlarda “askeri alan” olarak işaretliydi ve Orhaniye Kışlası hudutları içindeydi. Orhaniye Kışlası, 2. Abdülhamid periyodunda Yıldız Sarayı’nı korumak gayesiyle inşa edilmişti. Uzun müddet silahhane olarak hizmet verdi. 1979 yılına kadar muhabere kışlası olarak kullanıldı, 1979 yılından sonra Merkez Komutanlığına devredildi.

KANUN KAPSAMINDA VAKFA DEVREDİLDİ

Kışla içinde kalan hazineye ilişkin iki parsel ve mülkiyeti İBB’ye ilişkin bir parsel, Vakıflar Kanununun süreksiz 11. unsuru kapsamında Ortaköy Astvazazin Meryemana Ermeni Kilisesi Mektebi ve Mezarlığı Vakfı ismine 2012 yılında tapuya tescil edildi. İstanbul Merkez Komutanlığı tarafından 2018 yılında da arazi vakfa teslim edildi.

DOĞAL SİT ALANI OLDU, TARİHİ SİT İPTAL EDİLDİ

Kışla hudutları dışına çıkarılan parseller, “Yıldız Sarayı Tarihi ve Doğal Sit Alanı” sonlarında yine düzenlemeye gidildiği sırada Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2021 yılında aldığı karar ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Muhafaza Alanı” ve “Sürdürülebilir Müdafaa ve Denetimli Kullanım Alanı” olarak tescil edildi.

İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Müdafaa Bölge Heyetinin 14 Haziran 2022 tarihli kararıyla ise parseller tarihi sit alanı sonundan çıkarıldı. Planlama alanı tarihi sit hudutları dışında lakin doğal sit sonları içinde kaldı.

5 KATLI BİNALAR DİKİLECEK

Parsellerin vakıf mülkiyetine geçmesi ve alınan sit kararları nedeniyle tekrar plan yapılması gerekliliği ortaya çıktı. Askıya çıkan yeni planda arazinin 13 bin 452 metrekaresi gelişme konut alanı oldu. Tescilli kültür varlığı olan silahhanenin bulunduğu bin 483 metrekarelik alan; toplumsal kültürel tesis alanı olarak belirlendi. Bu alanlarda inşaat oranı 1.50, yükseklik 5 kat olarak belirlendi. Arazinin; 2 bin 235 metrekaresi park, 2 bin metrekaresi de yol için ayrıldı.

İBB UYARDI: İNŞAAT ORANI VE YÜKSEKLİK ARTTI

Plan teklif ile ilgili görüşü sorulan İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, toplam inşaat alanının 26 bin 260 metrekare arttırıldığını belirledi. İnşaat oranının ve bina yüksekliklerinin etraf yapılaşma şartlarına nazaran çok yüksek olduğu belirtilerek bölgeye ek nüfus ve trafik yükü getirileceğine dikkat çekildi. Kültür varlığı olarak tescilli binanın bulunduğu parselde 5 kat olacak halde yapılaşma önerilmesinin tescilli binanın önüne geçerek art planda kalmasına sebebiyet vereceği vurgulandı.

TARİHİ SU YOLLARI VE ÇINARLAR BULUNUYOR

Alandan tarihi Hamidiye ve Taksim Suyolları yolları geçiyor.

Planlama alanı ve içinde bulunduğu bölge yüksek tehlikeli sarsıntı bölgesi içinde yer alıyor.

Alan, kızılçam ve doğu çınarı ağaçları ile kaplı.

Başa dön tuşu