Koç Holding ilk çeyrekte beklentinin altında kaldı

Kurumun birinci çeyrek performansına ait GCM Yatırım ekonomisti Enver Erkan’ın paylaştığı nota nazaran güç ve otomotiv kollarının kurumun karlılığını negatif etkilediği belirtilmiştir.

“1Ç19 devrinde yılında holdingin güçlü tüketim dalında yer alan şirketlerinin mali performansa olumlu katkı verdiğini, güç ve otomotiv kollarının ise holdingin genel net karına negatif istikamette tesir ettiğini görmekteyiz. Holding 1Ç19 periyodu net karını 779 milyon TL olarak açıklamıştır. Holdingin dönemsel net karı piyasanın 835 milyon TL iddiasının altında, bizim ise 780 milyon TL olan varsayımımıza paralel olarak gerçekleşmiştir.

BİST içerisindeki en düzgün risk çeşitlendirmesine sahip olan Koç Holding payları, makro türbülanslara karşı sağlamdır; piyasanın olumlu tarafta seyretmesinde de, olumsuz tarafta seyretmesinde de getiri sağlayabilmektedir. İhracat yapan oto ve güçlü tüketim malı kesimlerinden FX bazlı gelir elde edilmektedir.

Holdingin konsolide karında güç kümesi yüzde 25 oranında, otomotiv yüzde 29 oranında, finans dalı ise yüzde 38 oranında hisseye sahiptir. Güç kümesinde yıl genelinde yüksek kapasite kullanımı operasyonel manada olumlu olurken; petrol fiyat farklarının daralması, artan doğal gaz fiyatları, RUP bakım tamir çalışmaları ve artan finansal sarfiyatlar kara olumsuz tesirde bulunmuştur.

Otomotiv hala yüksek ihracat hacminden istifade etmekte ve döviz girdisi sağlamaktadır. Güçlü yurt dışı gelirleri ve ihracat kontratları ile aktif sarfiyat idaresi otomotiv kümesinin artılarıdır.

Kur ve faiz artışından ötürü daralan iç pazar kıymetli bir olumsuzluk olmakla bir arada, artan finansal masraflar de karlılığa olumsuz tesir etmiştir. Arçelik’in de bulunduğu sağlam tüketim kümesinde ise; güçlü yurt dışı gelirleri ve fiyatlama odağı, daralan pazara karşın yurt içi satış hacmindeki artış ve bir sefere mahsus kur farkı ve türev yararı üzere ögeler karlılığa olumlu tesirde bulunmuşlardır.

Holdingin finans kolu olan Yapı Kredi’nin ise bankacılık faaliyetlerinden elde edilen gelirler bakımından karlılık konusunda başarılı olduğu görülmekle bir arada, beklenenden olumsuz makroekonomik ortam ve faizlere tesiri bankacılık bölümünü genel olarak olumsuz etkilemiştir. Artan TL maliyetleri ve kredi düzeneğindeki yavaşlama bankacılık kesiminin ortak olumsuz noktası olarak öne çıkmıştır.  Yapı Kredi’nin bankacılık bölümünün genel badireleri düşünüldüğü vakit, 1Ç19 periyodunda kendi bölümünde olumlu istikamette ayrıştığını söylemek mümkündür.”

Başa dön tuşu