Mahfi Eğilmez: Enflasyon nasıl oldu da düştü?

*Mahfi Eğilmez

TÜİK, Aralık ayı enflasyonunu (TÜFE) yüzde 1,18 olarak açıkladı.

Buna nazaran 12 aylık enflasyon yüzde 84,39’dan yüzde 64,27’ye geriledi. Aralık ayı için açıklanan yüzde 1,18’lik enflasyon oranı konusunda çok tartışma var.

Mesela bu oran ENAG’a nazaran yüzde 5,18. Aralık ayında enflasyon oranının düşük çıkmasının nedeni konusunda şunları sıralayabiliriz:

(1) Akaryakıt fiyatlarında indirimler yapıldı.

(2) Piyasaya döviz satışıyla müdahale dışında bankalar ve tasarruf sahipleri üzerinde pek çok baskı yaratan uygulama yürürlüğe kondu ve Dolar / TL kurunun Aralık ayı boyunca sabit kalması sağlandı.

(3) Kira artışlarında yüzde 25’lik hudut devam etti.

(4) Piyasada fiyatlara müdahaleler yapılarak fiyat artışlarının daha fazla olması önlendi.

(5) Bankalara yüzde 8 – 10 dolayında faizle Devlet Tahvili satılarak bütçe açığının bir kısmı bankalara finanse ettirildi.

(6) Enflasyon muhasebesi uygulaması yürürlüğe konmayarak şirket kârlarının yükselmesi sonucu kurumlar vergisinin artması ve böylelikle vergi gelirlerinin olması gereken den fazla gerçekleşmesi sağlandı.

Bütün bunların sonucunda enflasyon aylık olarak Aralık ayında yüzde 1,18 çıktı. 2022 yılının Aralık ayı enflasyonu yüzde 13,59 idi. Açıklanan oranın doğruluğu ya da yanlışlığı üzerindeki tartışmaları şimdilik bir kenara bırakarak bu hesaplamanın nasıl yapıldığını açıklamaya çalışacağım.

Ekte TÜİK’in yayınladığı TÜFE endeks sayılarını paylaşıyorum. Artık enflasyonun aylık ve 12 aylık olarak hesaplanışını bu endeks sayıları üzerinden birlikte yapalım. Öncelikle ekteki TÜİK TÜFE endeks sayılarından 2022 yılına ilişkin olanları bir tablo halinde gösterelim:

Şimdi 2023 yılı için evvel her ayın enflasyon (TÜFE) oranının yüzde 2, sonra da yüzde 3 arttığını varsayarak tablomuzu oluşturalım. Tabloyu oluştururken TÜİK TÜFE Aralık ayı endeks sayısını alıp buna birinci versiyon için yüzde 2 ekleme yaparak Ocak 2023 aylık enflasyonunu buluyoruz daha sonra bu sayıdan Ocak 2022 endeks sayısını çıkarıp Ocak 2023 endeks sayısına bölüp 100 ile çarparak Ocak ayında beklenen 12 aylık enflasyon oranını hesaplıyoruz. Bu hesabı bütün aylar için yapıyoruz. Bu hesaplamalar tablonun açık gri kısmında yer alıyor. Tıpkı hesaplamayı aylık yüzde 3 enflasyon için yaparak ulaştığımız sonuçlar da tablonun koyu gri kısmında yer alıyor.

Hiç kuşkusuz burada yaptığımız birinci kolaylaştırıcı varsayım her ayın ya yüzde 2 ya da yüzde 3 üzere yuvarlak oranlarda çıkması üzere bir kolaylaştırmaya dayanıyor. Siz birebir hesabı geçen yıllar ortalamalarına bakarak alacağınız aylık artış oranlarıyla yapabilirsiniz.

Burada yaptığımız ikinci kolaylaştırıcı varsayım ortada gelebilecek tesirleri göz arkası etmiş olmamızdır. Dolar kurunda ortaya çıkabilecek artışlar ya da düşüşler, petrol fiyatlarında ve hasebiyle akaryakıt fiyatlarında yaşanacak artışlar ya da düşüşler, ihracatta yaşanabilecek artış ya da düşüler üzere bir kadro gelişmeler aylık oranları aşağı ya da üst istikamette etkileyebilecektir.

Hiç kuşkusuz burada yaptığımız birinci kolaylaştırıcı varsayım her ayın ya yüzde 2 ya da yüzde 3 üzere yuvarlak oranlarda çıkması üzere bir kolaylaştırmaya dayanıyor. Siz birebir hesabı geçen yıllar ortalamalarına bakarak alacağınız aylık artış oranlarıyla yapabilirsiniz.

Burada yaptığımız ikinci kolaylaştırıcı varsayım ortada gelebilecek tesirleri göz arkası etmiş olmamızdır. Dolar kurunda ortaya çıkabilecek artışlar ya da düşüşler, petrol fiyatlarında ve münasebetiyle akaryakıt fiyatlarında yaşanacak artışlar ya da düşüşler, ihracatta yaşanabilecek artış ya da düşüler üzere bir kadro gelişmeler aylık oranları aşağı ya da üst tarafta etkileyebilecektir.

Ek: TÜİK’in TÜFE Endeks Sayıları (Kaynak: TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi Haber Bülteni, Aralık 2022)

*Bu yazı Mahfi Eğilmez’in ferdî blogundan alınmıştır

Başa dön tuşu