Meclis’ten geçti: Yeni Konut Finansman Programı neler getiriyor?

Konut finansmanına ait teklif, TBMM’de kabul edilerek maddeleşti. Yeni Konut Finansman Programı ile konut satın alacak şahısların konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak için taksitlere devlet takviyesi sunulacak. Unsur madde düzenlemeye dair ayrıntılar…

-Buna nazaran, gerçek şahısların konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak gayesiyle taksitlere katkı sağlanacak.

-Bunun için Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak aktarılacak.

-Bir yıl içerisinde katkı sağlanabilecek konut finansmanının toplam anapara meblağı 220 milyar lirayı aşamayacak.

-Daha evvel satılmamış ve yüklenicilerin mülkiyetinde olan konutlarla şimdi başlamamış yahut üretimi devam eden projelerden konut edineceklere katkı sağlanabilecek.

-Henüz başlamamış yahut imali devam eden konut projeleri açısından mülkiyeti yüklenicilere geçecek konutlara ait sağlanacak finansmanlar da bu kapsamda pahalandırılacak.

-Gayrimenkul geliştiricileri ile arsa hissesi karşılığında inşaat mukavelesi etrafında arsa hissesi sahipleri de yüklenici kabul edilecek.

-Katkılar; kâfi ödeme gücüne sahip olduğu bankalarca bedellendirilen ve katkı talebinde bulunan gerçek bireylere yönelik konut finansmanı için sağlanacak.

-İlk üç yıldaki finansman taksit fiyatının gerçek kişinin hane gelirinin yüzde 30’unu aşan kısmı kadar ölçü, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu maksatla konulacak ödenek tertibinden katkı olarak aktarılacak.

-Yüzde 30’luk oranı yüzde 30 ila yüzde 50 ortasında belirlemeye, 3 yıllık süreyi bir yıla kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

-Konut satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı hissesi yüklenici hesabından yahut finansman fiyatından tahsil edilerek, finansmanı sağlayan bankalarda süreksiz hesaplara aktarılacak.

-Bu meblağlar bir yıla kadar finansman taksitlerinin ödemelerinde kullanılacak.

-Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek adap ve asıllar çerçevesinde; bu fiyatın bir kısmı yahut tamamı finansman anapara fiyatından peşin olarak indirilebilecek, bir yıllık müddet ise üç yıla kadar uzatılabilecek.

-Tahsil edilen meblağ, hiçbir formda yükleniciler tarafından geri istenemeyecek.

Katkıların geri ödemesi

-Düzenlemeye nazaran, belirlenen kamu bankası, her ayın birinci beş iş günü içerisinde, içinde bulunulan aya ait toplam katkı meblağını bir icmal listesiyle Bakanlığa bildirecek.

-Bakanlık talep edilen katkı fiyatını, bildirim yapılan ayın 15’ini takip eden birinci iş günü bankaya aktaracak.

-Bu katkının transfer günü ile finansmana ait taksit ödemeleri bankalarca tıpkı gün olarak belirlenecek.

-Katkıların geri ödeme meblağları, geri ödemelerin başlayacağı tarihe kadar, finansmanın faiz oranı üzerinden kolay faiz tekniğiyle hesaplanacak.

-Bankaların, geri ödeme meblağlarını katkıdan yararlananlara rücu etme hakkını kullanması durumunda geri ödemelerin başlamasından sonra ek bir faiz oranı uygulanmayacak.

-Geri ödemelerin, katkıdan yararlananlarca yapıldığına bakılmaksızın, tam ve vaktinde Bakanlığa aktarılmasından finansmanı sağlayan bankalar sorumlu olacak.

-Geri ödemelerin finansmanı sağlayan bankalarca tam ve vaktinde yapılmaması durumunda katkı geri ödemeleri, hesaplanacak gecikme artırımıyla birlikte finansmanı sağlayan bankadan ilgili vergi dairesince tahsil edilecek.

-Bu kapsamda finansmanlara ait icra takip sürecinin başlatılması durumunda, hesaplanacak geri ödemeler, finansmanı sağlayan bankalar tarafından icra takibinin başlatılmasından sonra en geç 30 gün içerisinde Bakanlığa verilmek üzere, belirlenecek bankaya aktarılacak.

-Taksit meblağı hane gelirinin yüzde 30’unu aşan lakin finansman katkısından yararlanmak istemeyenler için oluşturulacak geri ödeme planında, ilgili ayda alınması gereken anapara ve faiz oranı/kar hissesi fiyatı, kalan anapara üzerine eklenerek ertelenebilecek.

-Bu finansmanların vadesinden evvel kapanmasının talep edilmesi durumunda başka mevzuatta belirlenmiş kapama şartlarına ek olarak ertelenmiş anapara ve faiz oranı / kar hissesi fiyatı var ise bunların tamamının ödenmesiyle kapama gerçekleştirilebilecek.

-Bu hesaplama tekniğine ait öteki kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı kararlar uygulanmayacak.

Taşınmaz 5 yıl dönem ve temlik edilemeyecek

-Edinilen taşınmazlar, finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine finansman tarihinden itibaren 5 yıl mühletle tescilsiz iktisap halleri hariç bölüm ve temlik edilemeyecek, satış vaadine bahis edilemeyecek.

-Borçlunun temerrüdü nedeniyle icra takip sürecinin başlatılması durumunda dönem, temlik ve satış vaadine bahis edilememesi finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine terkin edilecek.

-Sağlanacak finansman konusu konuta ait düzenlenen değerleme raporunun yanlış yahut gerçeğe ters olması halinde, raporu düzenleyen gayrimenkul değerleme uzmanı yahut gayrimenkul değerleme kuruluşu hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu’na nazaran verilecek idari para cezası fiyatları 10 kat artırılarak uygulanacak.

-Bu meblağ, finansmana husus konutun satış bedelinin yüzde onundan az olamayacak.

-Aktarılacak katkının hak sahipliğinin tespiti ile katkının yanlışsız ve tam hesaplanmasından ibraz edilen dokümanlar çerçevesinde konut finansmanını sağlayan banka sorumlu olacak.

-Katkılardan faydalanacak gerçek bireylerin yanlış yahut aldatıcı beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda; sağlanan katkılar geri alınacak ve kullanılan finansman fiyatının yüzde 5’i kadar idari para cezası uygulanacak.

-Yüklenicilere yanlış yahut aldatıcı beyanlarda bulunduklarının tespit edilmesi durumunda, finansmana mevzu konutun beyan edilen satış bedelinin yüzde 25’i kadar idari para cezası kesilecek.

-Bankalar tarafından sağlanacak finansmana ait fiyat, vade, faiz oranı / kar hissesi, finansman sağlanacak konutların azami satış bedeli, katkılardan faydalanacak gerçek bireylerin kapsamı;

bu şahısların, konut sahipliği, hane geliri, hane geliri artış katsayısı ve hanedeki öteki şahısların konut sahipliği üzere konuları belirlemeye ve finansmana ait nitelikleri vilayet bazında farklılaştırmaya, katkı olarak aktarılacak kaynağın kullandırılmasına, katkının sonlandırılmasına, katkı geri ödemelerine, katkı geri ödemelerinin faiz hesaplama sistemi,

bu ödemelerin vade şartları, vadesinden evvel ve toplu ödeme konularına, uygulamaya ve kontrole ait tarz ve asılları belirlemeye, uygulamaya ait olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerçekleştirilecek süreçlere ait öteki konuları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Bu kapsamdaki konut finansmanları 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullandırılabilecek, Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2024’e kadar uzatmaya yetkili olacak.

Başa dön tuşu