Merkez Bankası’ndan kripto para hamlesi

2019-2023 devrini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nda mali piyasalara ait gayelere yer verildi. Plan periyodunda, İstanbul’un cazip bir global finans merkezi olma gayesini destekleyen, kurumsal yapısı güçlü bir finansal dalın oluşturulması amaçlandı.

Bunun için finansal aktörlerin gerçek dalın finansmanındaki aktifliği artırılacak ve bölümün sermaye piyasasından ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezaretindeki banka dışı finansal kuruluşlardan fon kullanması özendirilecek.

İpotek Finansmanı Kuruluşu'nun (İFK) ihraç limiti, sermayesinden bağımsız hale getirilecek ve İFK’nin ihraç maliyetlerini azaltmaya yönelik SPK şura fiyatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi saklama fiyatı üzere süreç maliyetlerinde indirimler yapılacak. İFK tarafından ihraç edilecek menkul değerler, repo üzere likidite sağlama gayeli süreçlere mevzu edilebilecek.

Banka bilançolarındaki varlıkların seküritizasyonu teşvik edilecek. KOBİ varlık kiralama şirketi kurularak kira sertifikası ihracı yapılacak ve ihraç masraflarında dayanak sağlanacak.

Blok zincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Fintek ekosisteminin Türkiye'de gelişmesine yönelik yol haritası oluşturulacak ve uygulamaya dair uyum tek bir kamu kurumu tarafından sağlanacak.

HALKA AÇILMAYA VERGİ TEŞVİKİ

Borsa İstanbul Anonim Şirketi Özel Pazar şirketlerine yapılan yatırımlar, makul bir orana kadar, yatırım yapan şirketlerin periyot yararından düşülecek. Aracı kurumların proje finansman fonu kurarak projeye dayalı menkul değer ihraç edebilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacak.

Finans kesiti dışındaki tahsili gecikmiş alacakların varlık idare şirketlerine devredilebilmesi sağlanacak.

Şirketlerin halka açılmasına takviye olacak vergisel teşvikler sağlanacak. Kamusal ve özel nitelikli varlık ve projelere dayalı, iştirak temelli menkul değer enstrümanları geliştirilecek.

Yenilikçi projelerin finansmanı için kitle fonlaması üzere çağdaş ve yeni kuşak finansman modelleri sermaye piyasalarına kazandırılacak. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin finansmanında kredi piyasalarının yanı sıra sermaye piyasaları da araç olarak kullanılacak.

Finansal piyasalara ait düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar düzenleme ve denetleme aktifliğini artırmak üzere Türkiye Finansal Hizmetler Konseyi çatısı altında toplanacak.

Merkezi bir data tabanı yoluyla kredi müracaatlarında talep edilen doküman ve bilgilerin direkt temini sağlanacak. Elektronik çek ve bono sistemi kurulacak.

REFERANS FAİZLER OLUŞTURULACAK

Yatırımlar, ekonomik büyüme ve enflasyon üzerinde yüksek faizin olumsuz bir tesire sahip olması nedeniyle plan periyodunda yatırımcıların katlandıkları finansman maliyetlerinin düşük düzeyde istikrar kazanmasını sağlayacak bir faiz siyaseti oluşturulması temel önceliklerden birisini oluşturacak.

Türk lirası cinsi varlıkların faiz riskinden korunmasında ve değişken faizli enstrümanların fiyatlamasında kullanılabilecek referans faizler oluşturulacak.

TAKAS TİCARETİ İÇİN ÖDEME SİSTEMİ

Uluslararası ticaret sisteminde kabul görecek alternatif para ve ödeme sistemleri geliştirilmesi hedefiyle ülke iş birlikleri tesis edilecek ve çalışmalar sürdürülecek.

Takas ticaretinde kullanılacak Avrupa Ödeme Sistemi yapısı incelenerek Türkiye'de de emsal bir yapının kullanıma açılması sağlanacak.

Küresel rezerv para alternatifi oluşturmaya yönelik ülke işbirlikleri oluşturulacak ve kelam konusu ülke merkez bankalarının ortak çalışma yürütmesi sağlanacak. İkili muahedeler yoluyla lokal para cinslerinden ticaret imkanları artırılacak.

Finansal sistemde Düzenleme Deney Alanı ve Sanayi Deney Alanı oluşturulacak, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği, İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak.

Tamamlayıcı sıhhat sigortasını geliştirmeye yönelik küme poliçeleri için patrona avantajlar sağlanacak, çalışanlara hisse edindirme programları tanımlanacak, Türkiye Reasürans Havuzu faaliyete geçirilecek.

Faizsiz finans alanında bütüncül bilgi raporlama altyapısı oluşturulacak, ülke kaynaklarının yurt dışına akışının önüne geçilmesi için “Katılım Reasürans Fonu” kurulacak.

Emtia murabahası süreçlerinin yurt içinde gerçekleştirilebilmesi için kira sertifikasına, elektronik eser senedine yahut pay senedi portföyüne dayalı platformların oluşturulması sağlanacak.

Başa dön tuşu