Ömer Koç: Tek çıkar yol Atatürk

Koç Holding, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı anısına “Belki Beni Tanıyamayacaksın – Mustafa Kemal Atatürk’ten Hatıralar” isimli bir kitap yayımladı.

Kitabın sunuş yazısını Koç Holding İdare Şurası Başkanı Ömer Koç yazdı. Koç yazısında, “Atatürk’ün çağdaş medeniyet için çizdiği yol, Türkiye için hâlâ tek çıkar yoldur!” ifadesini kullandı.

Koç’un sunuş yazısı şöyle:

“Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yılı anısına hazırladığımız kitap için seçilen bu fotoğraflar ve dokümanlar bir büyük devlet adamının ve askerin dış görünüşünün yanı sıra, ruh dünyasına da ilişkin çarpıcı izler taşımaktadır. Portre fotoğraflarının kalıcı bir hâtıra olarak dostlara armağan edilmeleri, sergileme yahut yayımlama usulleriyle geniş kitlelere aktarılmaları 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren süregelmektedir. Portreler unutulmaya yüz tutan anıları ve karanlıkta kalan biyografileri aydınlatan birer mum ışığı üzeredirler. İmzalar ve itham yazıları da geçmişin bu kayıtlarına canlılık katmakta, onlara âdeta sonsuza dek yaşatacak bir boyut kazandırmaktadırlar.  El yazıları hem içerikleri, hem de hal ve sistemleri ile sahiplerinin fikir ve ruh yapılarının kâğıt üzerine kıymetli ölçüde yansıtılmış kayıtlarıdır. Bu hakikaten yola çıkarak, ithaflı ve imzalı portre fotoğraflarının ve el yazısı mektupların akıp giden omurlardan kalan en manalı anılar olduklarını vurgulamak yerindedir.

Büyük Atatürk’ün stüdyo içinde yahut dışında çekilmiş fotoğraflarındaki kararlı ve kendinden emin tabiri, el yazısı notlarında ve mektuplarında da birebir halde göze çarpmaktadır. Tüm bu fotoğraf ve dokümanlar imaj ve içerik açısından yan yana getirildiğinde, gayesine gerçek emin adımlarla yürüyen, fevkalâde bir şahsiyet ortaya çıkmaktadır.

          1912’de Derne’de, Ayn-El Mansur karargâhında çekilen ihtişamlı poz ve Abdülkerim Paşa’ya çarpıcı ithafı Mustafa Kemal’in birinci kumandanlığı periyodundan tarihe geçecek bir anıdır. Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasından kısa bir müddet evvel, Yarbay Mustafa Kemal, 11 Mayıs 1914 günü Sofya’da Osmanlı Askerî Ataşesi sıfatı ile katıldığı kıyafet balosunda kendisine askerî müzeden bir Yeniçeri kıyafeti getirterek kuvvetle olasıdır ki mensup olduğu devletin tarihindeki gücünü hatırlatarak Avrupalı elçilere bir ileti vermek istemiştir. Birebir periyotta Sofya’da çekilen ve Hilda Christianus’a armağan edilen portrelerin günümüze aktarılan öyküsü Mustafa Kemal’in gençlik yıllarından etkileyici ayrıntılar içermektedir. Çanakkale Savaşı sırasında Arıburun Kuvvetleri 19. Tümen Kumandanı Mustafa Kemal’in karaya çıkartma yapan birinci düşman birliklerine karşı çarpışan 27. Alay Kumandanı Şefik Aker’e 6 Mayıs 1915 günü kendi eliyle kaleme aldığı yazılı buyruğu ise vazifesinden asla vazgeçmeyecek bir askerin kararlılığını tabir etmektedir. Mustafa Kemal, “siperlerin son nefer şehit kanıya kadar savunulması”nı emretmektedir. Mirlivâ Mustafa Kemal yakın arkadaşı Fethi Okyar’a 1 Nisan 1918’de ithaf ettiği, İstanbul’da çekilmiş stüdyo portresinde çöküşü hızlanan ve artık savaşı kaybetmekte olan imparatorluğun ayakta kalmakta direnen son kalelerinden birinin mert duruşunu sergilemektedir.

            Çankaya Köşkü girişinde çekilmiş, eşi Latîfe Hanım’a 1923 yılında imzalı ve ithaflı portresi “Batı’ya Dönen Türkiye” tanımlaması ile yabancı kaynaklarda kayda geçmiştir. Mustafa Kemal’in Evrenoszâde Muhsin Bey’e, Tevfik Rüştü Aras’a, Salah Cimcoz’a, Tevfik Bıyıkoğlu’na ve İsmail Hakkı Kavalalı’ya ithaf etmiş olduğu portreler aile dostlarına, çocukluk ve çalışma arkadaşlarına bağlılığının, Fransız General Edmond Buat’a, Bulgar Profesör Hristov Stoyanov’a ithaflı fotoğrafları da milletlerarası bağlantılara verdiği ehemmiyetin birer simgeleridir.

            Atatürk’ün çağdaş medeniyet için çizdiği yol, Türkiye için hâlâ tek çıkar yoldur! Hür ve müreffeh bir vatan yaratmak için çaba verilen devrin kurallarını idrâk etmekte zorlananlara ve Atatürk’ü bugünün nokta-i nazarından ve koşullarına nazaran kıymetlendirerek itibarsızlaştırmaya pervâsızca yeltenenlere Napoloéon Bonaparte’ın şu kelamını hatırlatmakta yarar olduğunu düşünüyorum: “Ülkesini kurtaran hiç kimse, rastgele bir maddeyi ihlâl etmiş sayılamaz” (Celui qui sauve sa Patrie ne viole aucune loi!).

Başa dön tuşu