Parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan hakkında suç duyurusu

Oda TV'de yer alan habere göre; Ali Çevik, Ali Babacan'a son devirde bakanlık teklifinde bulunulduğu ve yeni parti kuracağı haberleri karşısında rahatsızlık duyduğunu belirtti. Cürüm duyurusunda bulunan Çevik, Babacan'ın bakanlık yaptığı periyotlarda bürokratik atamalarda ve İzmir Askeri Casusluk Davası kumpası Hazine Müsteşarlığı'nda hayata geçirilmesinde FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiğini argüman etti.

Açıklamada, Ali Babacan'ın kendisine danışman olarak seçtiği çabucak herkesin FETÖ ile ilişkisi çıktığı ve bu bireylerin memuriyetten çıkarıldığı öne sürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan cürüm duyurusunun açıklamasında şu tabirler yer aldı:

1)Son günlerde Devlet eski Bakanı Ali BABACAN isimli kişinin yeni bir parti kuracağı hakkında haberler sıklıkla medyada uzunluk göstermektedir.

Esasen, uzun yıllar uyguladığı dışa bağımlı yanlış iktisat siyasetleri nedeniyle bugün yaşadığımız ekonomik soruların da temel müsebbibi olan adıgeçen kişinin zamanlaması çok manidar olan bu teşebbüsü, FETÖ terör örgütünün son siyasi gelişmelerden faydalanarak mevcut hükûmeti zora sokmak, bir nevi intikam almak ve ülkeyi kaosa sürüklemek için ismi geçen kişiyi yine görevlendirdiğini göstermektedir.

'KRİTİK TAKIMLARA FETÖ MENSUPLARINI ATAMIŞ'

Zira Ali BABACAN isimli bu kişinin FETÖ'nün gayeleri ve talepleri doğrultusunda faaliyette bulunması yeni bir şey değildir.

Ali BABACAN ve öteki şüpheliler vazifeye geldikleri tarihten itibaren a) Hazine Müsteşarlığı'ndaki kritik takımlara FETÖ mensuplarını atamış ve b) bir FETÖ kumpası olan İzmir Askeri Casusluk Davasını hayata geçiren tek bakan ve üst seviye idare olmuştur.

2) Ali BABACAN ve başka şüphelilerin FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiğinin en somut örneği İzmir Askeri Casusluk Davası'ndaki tavırlarıdır. Bir FETÖ kumpası olduğu Yargıtay kararı ile de tescillenen İzmir Askeri Casusluk Davası'nı kendine bağlı kurumlarda hayata geçiren tek bakan Ali BABACAN olmuştur.

Bilindiği üzere, 2010 yılında ABD'den İzmir Emniyeti'ne gönderilen isimsiz bir mail ile başlatılan soruşturma kapsamında içinde asker, sivil ve eskort bayanların olduğu argüman edilen bir örgütün asker ve sivil bürokratlardan şantaj yoluyla devletin sırlarını elde ettiği tez edilmiş, bu çerçevede yalnızca askerler değil Başbakanlık başta olmak üzere çabucak her bakanlıktan binlerce sivil bürokrat 2013 yılında fuhuş ve casuslukla suçlanmıştır.

İlginçtir ki Başbakanlık, İçişleri, Dışişleri, Maliye, İktisat ve başka bakanlıklardan binlerce  çalışanın isimleri bahsekonu iddianamede tıpkı savlarla yer alırken yalnızca Ali BABACAN'a bağlı olan kurumlarda (Hazine Müsteşarlığı, TCMB, BDDK ve SPK) çalışan ve isimleri iddianamede geçen bürokratlar 2013 yılı Mart ayında sorgusuz sualsiz misyonlarından alınmış, idari ve isimli soruşturmalar geçirmiş, vazife yerleri değiştirilerek mobbing uygulamalarına maruz kalmış, memuriyetten çıkarma dahil çeşitli disiplin cezalarına çarptırılmışlardır.

Buna rağmen, Başbakanlık ve öbür bakanlıklar İzmir Askeri Casusluk Davasında Ali BABACAN ve Hazine idaresinin tam karşıtı tarafta hareket etmişler, apaçık kurgu olduğu muhakkak olan tezlere prestij etmemiş ve kendi çalışanı hakkında rastgele bir idari yahut disiplin soruşturması yapmamışlardır.

Hatta bu periyotta kimi bakanlıklar iddianamede ismi geçen birtakım şahısları üst misyonlara dahi atamışlardır.

Örneğin iddianamede ismi geçen periyodun Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü Kemal CİRİT, Ali BABACAN ve takımı bizleri 2013 yılı Mart ayında savlar hakkında bilgi dahi vermeden vazifeden alıp ardından soruşturma başlatırken, 2013 yılı Ağustos ayında Artvin Valisi olarak atanmıştır.

Yine tıpkı iddianamede 6 adet kapalı belgeyi kelamda örgüte verdiği tez edilen Dışişleri Bakanlığı mensubu Tanju BİLGİÇ, 2014 yılı başında Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü üzere değerli bir vazifeye getirilmiştir.

Yine, iddianamede ismi geçen İçişleri Bakanlığı Mahalli Yönetimler Genel Müdürlüğü şube müdürü Süleyman ELBAN vali olarak atanmıştır.

O periyotta Hazine Müsteşarlığı ile tıpkı binada yerleşik bulunan İktisat Bakanlığı'nın İç Kontrol Ünitesi Lideri ve profesyonel futbol hakemi olan Bülent YILDIRIM, misyonuna ve futbol hakemliğine devam etmiştir.

Aynı iddianamede tıpkı suçlamalarla yer alan, tıpkı mevzuata tabi kamu vazifelileri hakkında Başbakanlık ve öteki bakanlıkların uygulamaları ile Ali BABACAN ve grubunun uygulaması ortasındaki bu fark büsbütün Ali BABACAN ve takımının bilerek ve isteyerek FETÖ'nün emelleri doğrultusunda faaliyette bulunması ile açıklanabilir. İzmir Askeri Casusluk Davası kapsamındaki tıpkı tezler nedeniyle öbür bakanlıkların kendi işçisine yaptığı tüzel uygulama ile Ali BABACAN ve takımının uygulamasının ikisinin birden hukuka uygun olması mümkün değildir. Biri hakikat ise başkasının hata teşkil etmesi gerekmektedir.

3) Ali BABACAN'ın FETÖ'nün istekleri doğrultusunda davranmasının ve bu örgüte yardım ve yataklık etmesinin birinci örneği İzmir Askeri Casusluk Davası değildir. Bu kumpasın hayata geçirilmesinin öncesinde, Hazineden sorumlu Bakan olarak misyon yaptığı devirlerde yaptığı bütün atamalar FETÖ mensuplarının kritik durumlara yerleşmesi sonucunu doğurmuş ve Hazine Müsteşarlığı FETÖ'nün en çok yapılandığı kurum haline gelmiştir.

“HEMEN HERKESİN FETÖ İLE İRTİBATI ÇIKMIŞ VE BU BİREYLER MEMURİYETTEN ÇIKARILMIŞLARDIR”

Ali BABACAN'ın, Hazine'nin kritik ünitelerine atadığı, FETÖ üyeliğinden mahkûm olan esas şahısların durumları şöyledir:

A) Eski Hazine I. Hukuk Müşaviri Ahmet Fethi TOPTAŞ: Adıgeçen Ankara adliyesinde savcı iken, Hazine teamüllerine ve işin gereklerine büsbütün alışılmamış olarak birinci kere dışarıdan Hazine I. Hukuk Müşaviri olarak atanmıştır. Bilahare kendisine TCMB Kontrol Konseyi üyeliği de verilmiştir. Adıgeçen Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/50 Temel ve 2019/10 Karar sayılı kararı ile FETÖ üyeliğinden 9 yıl mahpus cezası almıştır.

B) Eski Hazine Kontrolörleri Heyeti (HKK) Lideri İrfan TOKGÖZ: Ali BABACAN ve takımı tarafından Hazine'nin kontrol ve soruşturma ünitesi olan HKK'nın lideri yapılan bu kişi de Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/50 Temel ve 2019/10 Karar sayılı kararı ile FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay mahpus cezası almıştır.

C) Eski İşçi Dairesi Lideri Mustafa BİTİREN: Hiçbir mesleksel deneyimi ve kıdemi olmadığı halde Ali BABACAN tarafından Hazine Müsteşarlığı İşçi Dairesi lideri yapılan bu kişi de 15 Temmuz sonrasında kamu misyonundan çıkarılmıştır.

D) Ali BABACAN'ın kendisine danışman olarak seçtiği çabucak herkesin FETÖ ile kontağı çıkmış ve bu şahıslar memuriyetten çıkarılmışlardır.

Bu listeyi uzatmak mümkündür.

Görüleceği üzere, Ali BABACAN ve onun Hazine idaresine getirdiği bireyler tarafından Hazine'nin kritik ünitelerine getirilen şahıslar kesinlikle FETÖ ile ilişkisi olan ve bu nedenle memuriyetten çıkarılan ve/veya mahkum olan şahıslardır. FETÖ üyeliği tescillenen bireylerin sayısının çokluğu ve bunların atandığı makamlarının kıymeti dikkate alındığında bunun tesadüf olarak nitelendirilmesi hayatın olağan akışına terstir. Bu durum şüpheliler tarafından büsbütün şuurlu olarak kritik takımlara FETÖ mensubu şahısların atandığını göstermektedir.

4) Ali BABACAN ve grubunun gerek atamalarda gerekse de İzmir Askeri Casusuluk Davası kapsamında FETÖ'ye verdiği dayanak adıgeçen örgütün 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde hükûmete yapılan operasyonlar sonrasında da motamot devam etmiştir.

FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonlarını müteakiben polis ve savcılıklarda yapılan değişiklikler sonrasında İzmir Askeri Casusluk Davası kapsamında suçlanan Hazine çalışanları takipsizlik kararı alarak hukuken de günahsız hale gelmiştir.

Normal koşullar altında, bu iftiralar nedeniyle misyondan alınan ve soruşturma geçiren bireylerin hukuken aklanmasından sonra düzgün niyetli bir yönetim tarafından misyonlarına iade edilmesi gerekirken, FETÖ ile çabanın başladığı bir periyotta dahi, Ali BABACAN ve grubu tarafından iddianamede ismi geçenlere hatalı muamelesi yapılmaya devam edilmiş, vazifeye iade taleplerimiz reddedilmiş, durumlarımızda hiç bir güzelleştirme yapılmamış, hatta Hazine takımlarına FETÖ ile ilişkisi olan bireylerin atamaları devam etmiştir.

Örneğin, kritik kıymete sahip, dış borçlanmadan ve yardımlardan sorumlu dairenin lideri iken iddianamede ismim geçtiği için 18 Mart 2013 tarihinde vazifeden alındım. Kıdem ve liyakat olarak yerime atanabilecek daha uygun bireyler olmasına rağmen birebir gün Süleyman ÖZ isimli birisi benim yerine daire lideri olarak atanmıştır. Nisan 2014'de takipsizlik kararı aldıktan sonra Hazine Müsteşarlığına ve Ali BABACAN'ın makamına verdiğim dilekçelerde vazifeye iademi talep ettiğim halde bana verilen üstünkörü bir yanıtla yönetimin takdiri denilerek talebim reddedilmiştir. Süleyman ÖZ isimli kişi FETÖ üyeliği nedeniyle 2014 yılında vazifeden alınmış, bilahare memuriyetten çıkarılmış ve Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/50 Temel ve 2019/10 Karar sayılı kararı ile de FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay mahpus cezası almıştır. İşin değişik tarafı, Ali BABACAN ve Hazine üst idaresi tarafından Süleyman ÖZ'ün 2014 yılında vazifeden alınması ile boşalan tıpkı yer daire başkanlığına ben dahil birçok uygun kişi olmasına rağmen, daire başkanlığı kaidelerini taşımayan Ekrem KARTAL isimli birisi TEDVİREN atanmıştır. Bu kişi de 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ilişkisi nedeniyle memuriyetten çıkarılmıştır.

Bu olup biteni tesadüf ile yahut idari takdir yetkisi ile izah etmek mümkün değildir. Ali BABACAN ve onun grubu 17-25 Aralık sonrasında dahi ısrarla Hazine'de kıymetli gördükleri yerlere FETÖ ile kontağı olan bireyleri getirmekte özel efor göstermişler, FETÖ ilişkisi nedeniyle misyondan alınanların idare heyeti üyeliklerinin devam etmesine uzun mühlet göz yummuşlar (örneğin I. Hukuk Müşaviri Ahmet Fethi Toptaş'ın TCMB Kontrol Şurası üyeliği yahut Fatih Urgancı'nın Emlakbank İdare Şurası üyeliği gibi), misyondan alınanların yerine de tekrar FETÖ'cü şahısları atamaya devam etmişlerdir.

5) Ali BABACAN ve üstte sayılan şahıslardan oluşan bu FETÖ'cü çetenin mağduru yalnızca ben değilim. Bahsekonu çete hakkında başlatılacak bir soruşturma sonrasında Askeri Casusluk Davası'nda FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmeleri nedeniyle bu çetenin mağduru olduğu için şikayetçi olarak daha fazla bilgi ve doküman verebilecek onlarca kişi bulunmaktadır. Bunlardan kimilerinin listesi aşağıda yer almaktadır.

Başa dön tuşu