Rekabet Kurumu’ndan Hiksan Teknoloji’ye para cezası!

Hiksan Teknoloji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin, eserlerinin yine satıcısı pozisyonunda bulunan teşebbüslerin sattığı eserlerin tekrar satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. unsurunu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Heyetinin 10.11.2022 tarih ve 22-51/762-M sayılı kararı ile açılan soruşturmanın, tarafça sunulan uzlaşma metninin Rekabet Şurasının 22.12.2022 tarih ve 22-56/882-365 sayılı kararı ile kabul edilmesiyle birlikte, sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda uzlaşma yordamı sonucunda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere takdiren 45.329,05-TL meblağında idari para cezası uygulanmasına,

Bilindiği üzere, 16.06.2020 tarihli ve 7246 sayılı Kanun’la 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43. unsurunun beşinci fıkrasına getirilen değişiklikle rekabet hukuku mevzuatına kazandırılan uzlaşma uygulaması kapsamında Konsey, ilgililerin talebi üzerine yahut resen, soruşturma sürecinin süratli bitirilmesinden doğacak usuli yararları ve ihlalin varlığına yahut kapsamına ait görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma yordamını başlatabilmekte ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebilmektedir.

Ankara Yönetim Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere münasebeti daha sonra bildiri edilecek olan 22.12.2022 tarihli ve 22-56/882-365 sayılı karara ait açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.

Başa dön tuşu