Resmi Gazetede yayımlandı! Artık olmayacak

Buna nazaran, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması maksadıyla, tapu süreçlerine fotoğraf yapıştırılması yürürlükten kaldırıldı. Artık vatandaşların tapuda süreç yaparken fotoğrafları alınmayacak.

Yapılan düzenlemeyle, yönetmeliğin 7. hususunun birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “fotoğrafları” ibaresi ile 15. unsurun birinci fıkrasında yer alan “veya fotoğrafları yapıştıracak yer kalmaması” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Aynı yönetmeliğin 16. unsuru de yürürlükten kaldırılırken, 20. unsurunun birinci fıkrası şu formda değiştirildi:

“Resmi senede 'okudum' ibaresinin yazdırılmasından sonra, tıpkı mürekkepli kalemle taraflar imza yerlerini imzalarlar. Taraflar ortasında imzalama işi tıpkı anda yapılır. Tarafların imzası alındıktan sonra resmi senedi, müdür ve/veya görevlendirilen memur ve düzenleyen misyonlu de imza eder. Ayrıyeten müdür ve/veya görevlendirilen memur, daire mührü ile kendi imza yerini mühürler.”

Başa dön tuşu