Sanayiciden Albayrak’a ‘paket’ isyanı: O paketler boş çıktı

Türkiye iktisadı en güç süreçlerinden birisini yaşıyor. Her ay artan işsizlik sayıları, enflasyon oranları, endüstride yaşanan daralma ve yüksek faiz oranları giderek vatandaşı darboğaza sokuyor.

Son bir yıldır seçimlerle uğraşan iktidar, bir türlü iktisatta yaşanan sıkıntılara odaklanamadı. Açıklanan ıslahat paketleri piyasalarda karşılık bulamadı.

İktidar mensuplarının telaffuzlarda çizdiği olumlu hava ne yazık ki piyasalarda karşılık bulmadı. Ankara endüstrisinin işvereni Ankara Sanayi Odası (ASO) Lideri Nurettin Özdebir, ASO Haziran ayı Meclis Toplantısı’nda iktidarın iktisat siyasetini eleştirdi.

YILLARDIR AKTİF BİR SANAYİ SİYASETİ ORTAYA KOYAMADIK 

Milli Gazete’den Sezer Yılmaz’ın haberine nazaran; Türkiye’nin aktif bir sanayi siyasetini ortaya koyması gerektiğini vurgulayan Özdebir, “İçinde bulunduğumuz sakinlik ortamından çıkışın, yani firmaların üretim gücünün korunması ve piyasaların işler hale gelebilmesi için kamunun gerçek kesime sermaye niteliğinde kaynak aktarması gerekmektedir. Yıllardır faal bir sanayi siyaseti ortaya koyamadık. Biz sanayi siyasetlerini daima teşvik olarak algıladık. Aslında teşvikler bir öge lakin kamunun yapması gereken, özel kesimi inovatif ve yüksek katma kıymet üreten bir yapıya kavuşturabilecek sanayi siyasetlerini ortaya koymasıdır. Faal bir sanayi siyasetinin temeli, kamu-özel bölüm diyalogu ile firmaların rekabet güçlerini arttıracak bir eko sistemdir” ikazlarında bulundu.

EKONOMİ DARALMA SÜRECİ İLE KARŞI KARŞIYA

Özdebir, geçtiğimiz Ağustos ayı ile başlayan kur şoku, yüksek enflasyon ve yüksek faizin tesiriyle, 2019’un birinci çeyreğinde yüzde 2,6 olarak gerçekleşen küçülmenin hâlâ devam ettiğini belirtti. İkinci çeyrek sayılarının yılsonu açısında daha kıymetli olduğunu söyleyen Özdebir, “Ekonomimiz, kur, enflasyon ve faiz temelli bir daralma süreci ile karşı karşıyadır Umarım üçüncü çeyrekle birlikte Türkiye iktisadı bir büyüme trendine girecektir” dedi.

SORUNLAR ÇÖZÜLMÜYOR KALICI HALE GELİYOR

Toplantıda meclis üyelerine seslenen Özdebir, açıklanan paketlerin müspet bir tesir oluşturmadığını belirterek, “2018 Ağustos ayı itibariyle, finansal piyasalarda başlayan olumsuz gelişmeler, iktisadın dinamizminin sekteye uğramasına neden olmuş, bu aksilikleri bertaraf etmek için hükümet, 9 ayda tam 7 farklı paket açıklamıştır. Uygulamaya konulan bu paketler ise piyasanın işleyişi ve büyüme üzerinde olumlu bir tesir ortaya çıkaramamıştır. Bugün tartışılması gereken, uygulamaya konulan bu paketlerin tedavi için uygun olup olmadığıdır.

Bu paketler içerisindeki finansman dayanağının, yatırımlara dönüşmediğini istatistikler ortaya koymaktadır. Sıkıntılar çözülmekten daha fazla, kalıcı hale dönüşmektedir. Şirketler bu ortamda, orta ve uzun vadeli bir plan yapmakta zorlanmaktadırlar. Bunun nedenleri, kurdaki oynaklığın hâlâ devam etmesi, yüksek enflasyon ve iç talepteki yetersizlik ve bunların ortaya çıkardığı belirsizlik ortamıdır. Şirketlerin uzun vadeli ve istikrarlı bir strateji belirleyebilmesi için makroekonomik istikrarın ve inancın sağlanması yegâne şarttır” tabirlerini kullandı.

ÜRETMEYEN HİÇ BİR ÜLKE BÜYÜYEMEZ 

Özdebir, iktisatta yaşanan buhrandan üretim ile çıkılacağını tabir ederek, “Türkiye iktisadı üretim odaklı bir yaklaşımla, yüksek katma bedel oluşturan ve ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeli ortaya koyması ile sağlıklı bir büyüme modeline kavuşacaktır. Bunu için de daha çok üretmek mecburiyetindeyiz. Lakin üretimin önündeki mahzurlar de hâlâ devam ediyor. Yüksek faiz ortamında özel dalın yatırım iştahı azalıyor, dışlama tesiri ile karşı karşıya kalıyor. Üretmeyen bir ülke de sağlıklı bir büyümeye ulaşamaz” diye konuştu.

Başa dön tuşu