Tapu Kanunu’nda değişiklik, fotoğraf kaldırılıyor

Tapu Kanunu ve Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM Genel Kurulu’nda düzenlendi.

Kanun teklifi ile, Tapu Kanunu'nda taşınmaz mülkiyetinin evresini amaçlayan kontratlarda, tarafların farklı tapu müdürlükleri yahut yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde, taraf iradeleri resmi vazifeliler tarafından farklı ayrı alınarak mukavele tamamlanabilecek.

Kadastro tespiti yahut tapu sicilinde gerçekleştirilen süreçler nedeniyle oluşan kusurdan olumsuz etkilenen payların maliklerine, birebir ve şahsi hak lehtarlarına, kusurun nedenleri ve düzeltme sonrası oluşacak pay durumunu gösteren tebligat yapılacak.

Tapu süreçlerine fotoğraf yapıştırılması düzenlemesi, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması hedefiyle yürürlükten kaldırılıyor.

İmar Kanunu'na eklenen unsurla, tarım yerleri, Toprak Müdafaa ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen müsaadeler alınmadan; bitkisel üretim hedefi dışında kullanılamayacak, planlanamayacak, köy yahut mezraların yerleşik alanı ve civarı yahut yerleşik alan olarak tespit edilemeyecek. 
İmar planı bulunan alanlarda, uygulama imar planına uygun olarak öncelikle parselasyon planının yapılması temel olacak.

İmar planı bulunan alanlarda, ifraz ve tevhit süreçleri, parselasyon planı tescil edilmiş alanlarda yapılabilecek.

Başa dön tuşu