TARSİM’de prim fiyatları indi, teminatların kapsamı genişletildi


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2024 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar” Resmi Gazete’de yayımlandı.


Bakanlıktan alınan bilgiye göre, üretici ve yetiştiricilerin emeği ve alın terini güvence altına alarak ülkede sürdürülebilir tarıma katkıda sunulması için faaliyetlerine devam eden TARSİM tarafından 2024 yılında prim tarife fiyatlarında çeşitli indirimler yapılırken, sigorta teminatlarının kapsamında da genişletmeye gidildi.


Bu çerçevede, bitkisel ürün sigortasında, dolu riski tarife fiyatında 79 üründe yüzde 15, 26 üründe yüzde 10 ve 14 üründe yüzde 5; don riski tarife fiyatında 8 üründe yüzde 10 ve 5 üründe yüzde 5; fırtına riski için 225 üründe yüzde 6; sel riski için 212 üründe yüzde 5 prim indirimi yapıldı.


Bitkisel ürün ve köy bazlı kuraklık verim sigortasında uygulanan çift poliçe indiriminin yüzde 10 olarak uygulanmasına ise devam edilecek.


“Ağaç Çift Poliçe İndirimi”nin oranı yüzde 10’a çıkarıldı


Ağaç sigortasında, aynı parselde hem ağaç hem de bitkisel ürün sigortası poliçesi olan parsellerde yüzde 5 olarak uygulanan “Ağaç Çift Poliçe İndirimi”nin oranı yüzde 10’a çıkartıldı.


Bitkisel ürün sigortası dolu paketi kapsamında herhangi bir risk nedeniyle 4 yıl boyunca hasar dosyası açılmamış olan sigortalılar için yüzde 40 prim indirimi uygulaması getirildi.


Bitkisel ürün sigortası don paketi kapsamında ise 3 yıl boyunca hasar dosyası açılmamış olan sigortalılara yüzde 30 prim indirimi uygulanacak.


Sera sigortasında teminat kapsamındaki bir risk nedeniyle topraksız tarım yapılan seralarda, teknik donanım unsurunda hasar meydana gelmesi sonucunda, ürünün doğrudan etkilenmesiyle oluşan miktar kayıpları teminata dahil edildi.


Söz konusu sigortada kar ağırlığı teminatında seralardaki oluk altı direk profilleri, konstrüksiyondaki kırıklıklar, eğiklikler, hasarlı ya da tamir görmüş profiller, yay çemberlerin makasları ile oluk/kenar direkleri ve havalandırma sistemlerindeki hasarlar teminat kapsamına alındı.


Sera sigortasında yumuşak plastik örtülerde meydana gelen yırtık veya delinmeler sonucunda 5 bin lira tutarında “örtü onarım masrafı” desteği uygulaması getirildi.


Bu sigorta türünde önceki yıllarda 5. risk kategorisine giren seralar sigorta kapsamı dışında iken, 2024’te 5. risk kategorisinde yer alan seralarda yetiştirilen ürünler teminata dahil edildi.


Büyükbaş ve küçükbaş hayat sigortalarında toplu poliçe indirimi


Büyükbaş hayvan hayat sigortalarında tarife fiyatında besi ve süt sığırlarında yüzde 4 prim indirimi yapıldı.


Poliçe düzenlenmesi esnasında sigortalanabilir büyükbaş hayvan sayısı 1 ila 30 baş aralığında olan işletmelere yönelik poliçe primi üzerinden yüzde 15 prim indirimi uygulanacak.


Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortaları için yetiştirici birlikleri kanalıyla toplu şekilde poliçe düzenlenmesi halinde, hayvan sayılarına göre değişmekle beraber, yüzde 10 ila yüzde 50 oranında prim indirimine gidildi.


Küçükbaş hayvan hayat sigortalarında geniş kapsamlı tarife fiyatlarında yüzde 5 prim indirimi yapılırken, poliçe düzenlenmesi esnasında sigortalanabilir küçükbaş hayvan sayısı 1 ila 100 baş aralığında olan işletmelere yönelik poliçe primi üzerinden yüzde 15 prim indirimi uygulanacak.


Küçükbaş hayvan hayat sigortalarında daha önce ek teminat olarak poliçeye dahil edilen şap hastalığı, geniş kapsamlı tarifeye standart olarak dahil edildi.


Kümes hayvanları hayat sigortasında müşteri memnuniyeti göz önüne alınarak daha efektif bir tarife yapısı kurgulanarak, dar ve geniş kapsamlı tarifeler birleştirildi. Arıcılık sigortası tarife fiyatlarında ise yüzde 10 prim indirimine gidildi.


Tüm sigorta branşlarında, sözleşmeli üretim yapan üretici ve yetiştiricilere yüzde 5, kadın çiftçilere yüzde 10, 40 yaş altı çiftçilere yüzde 5, engelli çiftçilere 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5 prim indirimi uygulanmasına devam edilecek.


Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde 2024 yılına ait tüm bu düzenlemeler tarım sigortaları branşlarına ait genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında uygulanacak.


Karar, 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek.


Gelir Koruma Sigortası tüm ülkede uygulanabilecek


Öte yandan, “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2023 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumurbaşkanı Kararı” ile stratejik bir ürün olan buğdayda 2022 yılında, Konya’da pilot olarak uygulanan “gelir koruma sigortası” Türkiye geneline yaygınlaştırıldı.


Buğday için gelir koruma sigortası yaptıranlara yüzde 60 devlet prim desteği Bakanlık tarafından karşılanacak. Çiftçiler, söz konusu sigortayı, 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları şartıyla yaptırabilecek.


Ekmeklik ve makarnalık buğday ürünlerinde verim değişimi ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü alım baremlerine göre Konya Ticaret Borsasında hasat sonrası oluşan ürün fiyatının beklenen fiyattan farklı olması nedenlerine bağlı oluşacak gelir kaybı riski, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında teminat altına alındı.


Gelir, hasattan sonra sigorta edilen gelirinin altına düşmesi durumunda aradaki fark, TARSİM tarafından, tazminat olarak üreticiye ödenecek.


Gelir koruma sigortasıyla üreticiler hem verim düşüşü (her türlü afete karşı) hem de fiyat azalış riskine karşı en gelişmiş tarım sigortasına kavuştu. Ayrıca verim düşüşleri ve fiyat dalgalanmalarından doğabilecek gelir kaybı riski teminat altına alınırken, üreticilerin gelir kaybına uğramadan, istikrarlı gelirle üretimde kalmaları sağlandı.

Başa dön tuşu