Tekstili seçene hem asgari ücret hem de iş garantisi

Tekstil kesimi, yetişmiş dokumacılık ve deri mühendislerini bölüme çekmeye yönelik olarak başlattığı burs kampanyasını duyurmak için eğitimcilerle buluştu. İstanbul Dokuma ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) İdare Şurası Lideri Ahmet Öksüz, dokumacılığın Türkiye iktisadının lokomotif bölümlerinden birisi olduğuna işaret ederek, nitelikli iş gücü muhtaçlığını karşılamak için üniversite imtihanında birinci 80 bine giren öğrencilere dokumacılık ve deri kesimini tercih etmeleri durumunda tahsil hayatları boyunca taban fiyata kadar burs vereceklerini açıkladı. Bunun yanında öğrencilere 5 yıl boyunca iş garantisi de verilecek. 

Üretim, istihdam ve ihracatta Türkiye iktisadının lokomotifleri olan hazır giysi, dokumacılık ve deri bölümleri, dokumacılık mühendisliğinin algısını yükseltmek için çalışmalara sürat verdi.

Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri, Hazır Giysi ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ile Türkiye Dokuma Sanayii Patronları Sendikası (TTSİS), “Tekstil ve Deri Mühendisliklerinin Algısının Yükseltilmesi Çalışmaları” kapsamında Anadolu ve Fen Lisesi rehber öğretmenleri ve okul müdürleri ile yaklaşık 500 kişinin katıldığı bir tanıtım semineri düzenledi.

Üç ihracatçı birliği, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ile imzalanan protokolün akabinde 'Tekstil Mühendisliği Oku Geleceğini Doku' sloganı ile İstanbul’daki rehber öğretmenlere, dokumacılık mühendisliğini tercih edecek başarılı öğrencilere sağlanacak avantajları ve fırsatları anlattılar.

Tekstil dalına yönelik algıyı değiştirmek için yola çıktılar

İstanbul Dokuma ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTHİB) Lideri Ahmet Öksüz, ekonomik şartlar ve buna bağlı gelişen dünya görüşünün öğrencilerin üniversite tercih ederken yaptıkları kıymet sırasını yıllar içerisinde değiştirdiğini ve bunun sonucu olarak da evvelden Tıp Fakültesi’ne girebilecek puanları alan öğrencilerin okuduğu dokumacılık mühendisliği kısımlarının puanlarının ve sıralamalarının gerileyip kontenjanların boş kaldığını kaydetti. 

Bu durumun Türkiye iktisadının lokomotifi olan dokuma dalı için kabul edilebilir bir durum olmadığını belirten Öksüz, şunları anlattı: 

“Bu durumu değiştirebilmek için Türkiye’yi ihracatla tanıştıran ve endüstrileşmenin birinci adımı olan kesimimizin geleceği için çalışmalarda bulunma sorumluluğuyla adım atmaya karar verdik. Bu doğrultuda dokumacılık mühendisliğine karşı oluşan negatif algıyı değiştirmek için son 1,5 yıldır çok ağır bir çaba sarf ettik. Evvel kesim olarak neler yapabileceğimizi tartıştık ve akabinde Yükseköğretim Şurası (YÖK) ile bir ortaya gelerek Dokumacılık Mühendisliği algısına yönelik siyaset belirlenmesi gereken başlıkları ortaya koyduk, üniversitelerimiz, ihracatçı birliklerimiz ve TTSİS ile çeşitli çalıştaylar düzenleyerek bir aksiyon planı hazırladık.”

Tekstil mühendisliği seçene minimum fiyat kadar burs  

Bu ağır uğraşlar sonucunda 10 Nisan 2019 tarihinde Ticaret Bakanlığının projeyi onayladığını ve YÖK ile imzaların atıldığını söz eden Öksüz, “Üniversite imtihanında Dokumacılık Mühendisliği kısmını seçenlere burs vermeye başlıyoruz. Bunun için öncelikli kuralımız dokuma mühendisliğinin öğrencinin birinci 5 tercihinden birisi olması. İmtihanda birinci 20 bine girenlere net taban fiyat kadar burs vereceğiz. 20–50 bin ortasında olanlar net minimum fiyatın yüzde 70’i, 50-80 bin ortasındaki adaylar ise net minimum fiyatın yüzde 50’si meblağında karşılıksız burs imkânından yararlanacak. Üstelik bu burs tahsil hayatları boyunca devam edecek ve büsbütün karşılıksız olacak. Dileyen öğrencilerimize de 5 yıl müddetle iş garantisi vermeyi taahhüt ediyoruz.” diye konuştu. 

Kesimin 15.7 milyar dolarlık dış ticaret ziyadesiyle ülkeye en fazla net döviz girdisi sağlayan bölüm olduğuna işaret eden Öksüz, bunun yanında 1 milyon şahsa istihdam sağladığını belirtti. Öksüz, şöyle devam etti: 

“Türkiye dokuma ve hazır giysi kesimleri tabir yerindeyse ülkemizi Şampiyonlar Liginde temsil ediyor. Bu başarıyı vaktinde Dokuma Mühendisliğini tercih eden nitelikli gençlerimiz ile birlikte yakaladık. Milyonlarca dolar yatırım ile kurulan tesislerimizin başında bugün o nitelikli dokuma mühendislerimiz var. Dokuma mühendisliği kısmını tercih edip de işsiz kalan hiçbir öğrenci yok, tam aksine kendi işinin işvereni birçok dokumacılık mühendisi var. Bizler üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde dokumacılık kesimimizin geleceğini dokumak üzere yola çıktık fakat sırf bizim gayretimiz kâfi değil. Öğrencilerimizin gelecek planlarını yaparken öğretmenlerinin yönlendirmesi çok çok kıymetli. Bu yüzden pahalı öğretmenlerimizin de atacağı her bir ilmeğe gereksinimimiz ve bu projenin başarılı öğrencilere anlatılmasına muhtaçlığımız var.”

Yetişmiş insan gücüne gereksinim var

İstanbul Hazır Giysi ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Lideri Mustafa Gültepe de dokumacılıkta Türkiye'nin gücüne işaret ederek hazır giysi, dokumacılık ve derinin 2018’i toplamda 28 milyar dolar ihracat ile kapattığını hatırlattı. 

Türkiye'nin katma pahalı üretimde ve ihracatta da tezli olduğunu kaydeden Gültepe, “Türkiye'de kilogram başına ortalama ihracat ünite fiyatı 1.3 dolarlarda iken hazır giyside 14.5 dolarlardayız. Biz hazır giysi ihracatımızı 33 milyar dolara, üç dalın toplam ihracatını 55-60 milyar dolara yükseltebiliriz. Potansiyelimiz var, yatırım iştahımız var. Fakat en büyük eksiklerimizden biri güzel yetişmiş insan gücü. Gençlerimiz ülke iktisadının can damarı olan bu kesimlerde çalışmak istemiyor. Üniversitelerde 13 dokumacılık mühendisliği kısmının birçoklarında kontenjanlar boş kalıyor. Yalnızca İTÜ ve Ege Üniversitesi’nin dokumacılık mühendisliği kısımları kontenjanlarını doldurabiliyor. Meğer bizim kesimi günün gereklerine nazaran domine edecek; dönüştürecek birikime sahip mühendislere muhtaçlığımız var.” dedi. 

Kesimler için bu mevzunun hayati ehemmiyet taşıdığını tabir eden Gültepe, “Bu sahiden hareketle hazır giysi, dokuma ve deri ihracatçıları birlikleri ve Dokumacılık Patronları Sendikası olarak sorumluluk üstlendik. Ülkemizde dokumacılık mühendisliğini algısını yükseltmek için YÖK ile tarihi bir protokol imzaladık. Türkiye’de bir birinci olan bu protokol uyarınca imtihanda birinci 20 bine giren kardeşlerimiz dokumacılık mühendisliğini tercih ederlerse minimum fiyat fiyatında karşılıksız burs imkanından yararlanacaklar.” dedi. 

İstanbul Vilayet Ulusal Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Avcı da yaptığı konuşmada dokumacılık bölümünün ülke iktisadına kazandırdığı yüksek katma kıymet, istihdam imkanları ve ihracatına dikkat çekerek, “Tekstil bölümü ile ilişkilendirilmemiş bir mesleksel rehberlik süreci eksik kabul edilecektir. Üretimin global ölçekte parçalanmış hali, bilginin yüksek katma kıymeti ve entelektüel kapasitenin kullanılarak öğrencilerimizin bir kurucu öncü olma vasfını kazanmaları bu programın ana temasını oluşturuyor. 

Dokumacılığa yalnızca pamuğun ve yünün birleşmesi olarak değil, bilginin sürecin içerisine girdiği ve hammaddenin yüksek hayal gücü ve sezgi yeteneğiyle birlikte sentezlenip moda ve hazır giysi için yeni ivmeler kazandırması istikametiyle bakılmasının daha sağlıklı olduğu kanısındayım. 

Mesleksel rehberlik kapsamında YKS imtihanını kazanan öğrencilerimize bu bağlamın altı çizilerek hatırlatılması sürece olumlu katkı sağlayacaktır.” dedi.

Başa dön tuşu