Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı: İşte tam liste

Geçen mayıs ayında açıklanan İSO 500’ün akabinde tamamlanan araştırma sonuçlarına nazaran; İSO İkinci 500 şirketleri, 2017 yılının akabinde 2018 yılında da üretimden net satışlarda yüksek bir performans sergiledi.

Bir istikametiyle Türkiye’nin KOBİ ölçeğindeki şirketlerinin röntgenini ortaya koyan İSO İkinci 500, 2018 yılında üretimden net satışlarını yüzde 27,8 üzere epeyce güçlü bir artışla 107,6 milyar TL’den 137,5 milyar TL’ye yükselti. Bu artış 2017 yılında da yüzde 30,9 üzere epey yüksek bir oranda gerçekleşmişti.

İSO İkinci 500’ün bu yılki sıralamasına bakıldığında birinci üç sıra şöyle: 2018 yılında üretimden net satışlara nazaran birinci sırayı 413,7 milyon TL ile Bilkont Dış Ticaret ve Dokuma aldı. 412,4 milyon TL ile ikinciliğe yerleşen ORMA Orman Mahsulleri’ni 411,6 milyon TL ile Erişler Yem izledi.

2017 yılında, 309,4 milyon TL ile 145,2 milyon TL ortasında üretimden net satış yapan şirketlerin girebildiği İSO İkinci 500’ün 2018 sıralamasında bu bant 413,7 milyon TL ile 177,8 milyon TL ortasında oluştu. İSO İkinci 500 şirketlerinin bu yılki listesine bakıldığında sıralamaya 97 yeni kuruluşun girdiği görüldü. Bunlardan 62’si geçen yılki İSO 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasının dışından sıralamaya girme başarısı gösteren şirketlerden oluştu. Geriye kalan 35 kuruluş ise 2017 yılında İSO 500 sıralamasında yer alırken bu yıl İSO İkinci 500 sıralamasına geriledi. 

İSO İkinci 500 kapsamındaki olumlu gelişmelerden biri de ihracat yapan firma sayısındaki artış eğilimi. Çalışmanın yapıldığı birinci yıl olan 1997’de ihracat yapan firma sayısı 407 iken, 2018’e gelindiğinde bu sayının 451’e yükseldiği görülüyor. Bu da gösteriyor ki; İSO 500’de olduğu üzere İSO İkinci 500’de de yer almak için ihracat yapmak kıymetli bir kriter.

İSO İkinci 500’ün bu yıl dikkat çeken ve gelecek ismine; katma kıymeti yüksek, nitelikli ve teknoloji odaklı üretim ismine umut veren sonuçlarından biri AR-GE yapan şirket sayısındaki istikrarlı artışın devam etmesi oldu. O denli ki; AR-GE yapıyor olmak, neredeyse birinci 1000 şirket ortasına girmenin kıymetli kriterlerinden biri haline gelmiş bulunuyor. İSO İkinci 500 şirketleri içinde AR-GE yapanların sayısı bir evvelki yıla nazaran 30 şirket artarak 188’den 218’e yükseldi. Bu sayının 2012 yılında 151 olduğunu hatırlatmakta fayda var. İSO 500’deki AR-GE yapan şirketlerin sayısı da 2018 yılında kayıtlara 276 şirket olarak geçmişti.

İSO İkinci 500 ve Temel Göstergeler

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının 2018 yılı sonuçlarına bakıldığında; birçok göstergede İSO 500 ile benzerlikler dikkat çekiyor. Bilhassa finansal göstergelerde bu benzerlik belirginleşiyor. Örneğin; İSO İkinci 500 şirketleri de, tıpkı İSO 500 şirketleri üzere temel faaliyetlerinden kazandıklarını, finansman masrafı olarak kaybediyorlar.

İSO İkinci 500’ün görece olumlu mali göstergelerine örnek olarak; borç/özkaynak dağılımında, evvelki yıla nazaran daha istikrarlı bir imajın ortaya çıkması gösterilebilir. 2017 yılında yüzde 66,2 borç, yüzde 33,8 özkaynak olarak gerçekleşen borç/özkaynak bağında borçların hissesi 2018’de 62,4’e gerilerken özkaynakların hissesi yüzde 37,6’ya çıktı.

Borçlanma panoramasına bakıldığında, İSO İkinci 500’de bilhassa kısa vadeye bir geçiş olduğu dikkat çekiyor. Bu durumun İkinci 500 şirketlerinin uzun vadeli borçlanma kabiliyetlerinin daha düşük olmasından kaynaklandığı söylenebilir.

2018 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının birtakım temel göstergeleri özetle şöyle gerçekleşti:

İSO İkinci 500’ün yıllara nazaran üretimden satışlar performansına bakıldığında, 2012-2016 periyodunda görülen zayıf büyümenin, 2017 yılında yerini gerçek büyümeye bıraktığı görülüyor. Üretimden satışlarda 2018 yılında da gerçek büyüme eğilimi devam etmekle birlikte, artış oranı bir evvelki yılın altında kaldı. 2017 yılında yüzde 17 olan üretimden satışlardaki gerçek büyüme, 2018 yılında yüzde 6,2’ye geriledi. 

2018 yılında İSO İkinci 500’ün faaliyet karı oranı yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. Böylelikle 2017 yılında yüzde 10,3 olan orana nazaran faaliyet karlılığında 1,8 puan düzgünleşme yaşandı. Toplam faaliyet karı büyüklüğü ise yüzde 51,7 üzere yüksek bir oranda artarak, 2017 yılında 12,5 milyar TL iken 2018 yılında 19 milyar TL’ye yükseldi.

İSO İkinci 500’ün faiz, amortisman ve vergi öncesi karında (FAVÖK) 2017 yılının akabinde, 2018 yılında da sıçrama yaşanması dikkat çekti. 2017 yılında 16,6 milyar TL olan FAVÖK, 2018 yılında yüzde 39,8 oranında artarak 23,2 milyar TL’ye yükseldi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kardaki gerçek artış, yüzde 16,2 ile yüksek gerçekleşti.

Vergi öncesi kar ve ziyan toplamı ise 2017 yılında 7,4 milyar TL iken, 2018 yılında yüzde 21,5 oranında artarak 9 milyar TL’ye yaklaştı. Birebir yılda vergi öncesi kar ve ziyan toplamındaki gerçek artış yüzde 1 oldu.

Sanayicilerin son yıllarda makul bir tahlil bulunmasını istedikleri mevzulardan biri olan KDV alacakları, İSO İkinci 500 şirketleri için de önemli bir sorun olmayı sürdürüyor. 2018 yılında İSO 500’ün devreden KDV’si bir evvelki yıla nazaran yüzde 35,6 oranında artarak 9,7 milyar TL’ye yükselmişti. Bu yük İkinci 500’de için de devam etmekle birlikte, artış suratı geçmiş yıllara nazaran yavaşlamış görünüyor. İSO İkinci 500’ün devreden KDV’si, 2018 yılında yüzde 0,4 üzere sonlu bir artışla 1,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

İSO İkinci 500 şirketlerinin teknoloji yoğunluklarına nazaran yaratılan katma kıymet dağılımına bakıldığında; 2018 yılında yaratılan katma bedel prestijiyle en yüksek hissesi yüzde 47,3 ile düşük teknoloji yoğunluklu endüstriler aldı. Düşük teknoloji yoğunluklu endüstrilerin hissesi 1,1 puan yükseldi. Orta-düşük teknoloji yoğunluklu endüstrilerin hissesi ise 2018 yılında 1,8 puan arttı ve yüzde 29 oldu.

Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu endüstriler kümesinin hissesi 2017 yılında yüzde 23,4 iken 2018 yılında yüzde 21,6’ya indi. Yüksek teknoloji yoğunluklu endüstriler kümesinin hissesi ise 2017 yılında yüzde 3,1 iken 2018 yılında ise yüzde 2,1’e geriledi. Böylelikle orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu endüstrilerin toplulaştırılmış hissesi ise 2018 yılında 2,8 puan düşüşle yüzde 23,7’ye geriledi. 

Bu sonuçlar, Türkiye’de endüstrinin yüksek katma bedelli ve yüksek teknoloji yoğunluklu kesimlere dönüşüm gereksiniminin sürmekte olduğunu ortaya koyuyor.

Sanayi kısmının rekabetçiliği için AR-GE hayati bir kıymet taşıyor. 2015 yılında AR-GE yapan firma sayısı 180 iken, 2016 yılında ekonomik koşullardaki bozulmaya bağlı olarak bu sayı 177 firmaya gerilemişti. 2017 yılında ise iktisattaki ve endüstrideki şartların güzelleşmesi ile birlikte AR-GE yapan firma sayısı 188’e yükselmişti. 2018 yılında AR-GE yapan firma sayısında daha yüksek bir artış yaşandı ve sayı 218 firmaya ulaştı. İSO İkinci 500 içinden daha çok sayıda firmanın 2018 yılındaki kuvvetli şartlara karşın AR-GE faaliyetlerine yönelmesi kıymetli bir sonuç olarak öne çıkıyor.

2018 yılında İSO İkinci 500’ün AR-GE harcamaları anket dataları ile 498,6 milyon TL’ye yükselmiş görünüyor. Bu sayı 2017 yılında anket bilgileri ile ölçülen 488,5 milyon TL fiyatındaki AR-GE harcamalarına nazaran yalnızca yüzde 2,1 artış manası taşıyor.AR-GEAR-GE Buna bağlı olarak 2018 yılında anket bilgileri ile toplanan AR-GE harcamalarının üretimden satışlara oranı 2017 yılında yüzde 0,45 iken 2018 yılında yüzde 0,36’ya geriledi. 

İSO İkinci 500 İhracatı

İSO İkinci 500’ün ihracat performansı 2018 yılında değerli ölçüde ivme kaybetti. 2017 yılında yüzde 16,9 olan ihracat artışı 2018 yılında yalnızca yüzde 0,7 olarak gerçekleşti. Böylelikle toplam ihracat büyüklüğü 9 milyar dolara yaklaştı. İhracattaki bu ivme kaybına karşın İSO İkinci 500’ün toplam ihracatının iki yıl üst üste artış gösterdiğini de vurgulamak gerek.

İSO İkinci 500 kapsamındaki sevindirici gelişmelerden biri de ihracat yapan firma sayısındaki artış eğilimi. Çalışmanın yapıldığı birinci yıl olan 1997’de ihracat yapan firma sayısı 407 iken, 2018’e gelindiğinde bu sayının 451’e yükselmesi değerli bir gösterge. 

İKİNCİ 500 BÜYÜK SIRALAMASI 

2018 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında üretimden satış büyüklüğüne nazaran en büyük kuruluş 413,7 milyon TL ile Bilkont Dış Ticaret ve Dokumacılık oldu. Bu kuruluş 2017 yılında İSO İkinci 500’de 63. sırada iken, 2018 yılında birinci sıraya yükselme başarısı gösterdi.

İkinci sırada 412,4 milyon TL ile ORMA Orman Mahsulleri yer aldı. ORMA Orman Mahsulleri, 2017 yılında İSO İkinci 500 sıralamasında 13. sırada yer almıştı.

Araştırmanın üçüncüsü ise 411,6 milyon TL’lik üretimden satışları ile Erişler Yem oldu. Bu kuruluş, 2017 yılında İSO İkinci 500’de 43. sırada yer almıştı.  İŞTE İKİNCİ 500 FİRMA

1 63 Bilkont Dış Ticaret ve Dokumacılık Sanayi A.Ş. İstanbul 1 413.697.419
2 13 ORMA Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş. Isparta 2 412.376.158
3 43 Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 3 411.552.018
4 101 Balorman Orman Eserleri San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 4 410.367.083
5 Felda Iffco Besin San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 5 409.383.535
6 Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 6 409.091.663
7 Oğuz Dokuma San. ve Tic. A.Ş. Adana 7 404.915.710
8 Tufan Sanayi Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Dörtyol 8 404.592.636
9 12 Pilyem Besin Tarım San. ve Tic. A.Ş. Adana 9 403.834.022
10 + Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Çaycuma 10 403.264.246
11 70 Magnesit A.Ş. Eskişehir 11 402.826.074
12 175 Hasparlak Çelik San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 12 401.119.502
13 62 Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Bursa 13 400.291.122
14 176 Erdem Soft Dokuma San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep 14 399.819.352
15 Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 15 399.385.311
16 Gaziantep 16
17 18 Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş. Bursa 17 395.412.416
18 96 Kervan Besin San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 18 394.385.622
19 50 Nemak İzmir Döküm Sanayi A.Ş. Ege Bölgesi 19 393.832.198
20 178 Omnia Nişasta San. ve Tic. A.Ş. Adana 20 393.372.551
21 Yakupoğlu Dokumacılık ve Deri San. Tic. A.Ş. Ankara 21 393.364.350
22 23 Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 22 392.294.187
23 7 YÜNSA Yünlü San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 23 391.728.409
24 80 Akım Metal San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 24 390.135.136
25 54 Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. Kocaeli 25 389.083.419
26 272 Agrobest Küme Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 26 388.825.779
27 İstanbul 27
28 205 Gemciler İtimat Metal San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş 28 388.475.166
29 84 Maysan Mando Otomotiv Modülleri San. ve Tic. A.Ş. Bursa 29 387.990.705
30 333 DB Ziraî Güç San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 30 387.172.754
31 Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş. Uşak 31 385.709.533
32 144 Kıvanç Dokumacılık San. ve Tic. A.Ş. Adana 32 385.682.638
33 + Karizma Beşler Et-Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 33 385.643.271
34 145 Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş. İstanbul 34 385.150.407
35 Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. Yenişehir/Bursa 35 384.859.803
36 Demir Export A.Ş. Ankara 36 383.320.226
37 + Kale Havacılık Sanayi A.Ş. İstanbul 37 381.802.867
38 Arslantürk Tarım Eserleri San. İhr. ve İth. A.Ş. Trabzon 38 381.613.095
39 76 BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Ege Bölgesi 39 380.976.612
40 Erdem Dokuma San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş 40 378.889.678
41 75 Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Kamu 1 378.376.190
42 Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir 41 376.399.085
43 + Polisan Kimya Sanayii A.Ş. Kocaeli 42 376.383.096
44 71 Kombassan Kağıt Matbaa Besin ve Dokuma San. Tic. A.Ş. Konya 43 376.354.839
45 130 Eskapet Pet Eserleri Kimya Besin Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. İnegöl 44 376.082.107
46 159 Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 45 375.338.090
47 92 Roteks Dokuma İhracat San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 46 374.807.153
48 203 Parsan Makina Modülleri Sanayii A.Ş. İstanbul 47 373.305.734
49 89 Karbel Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 48 373.284.119
50 120 Cam Merkezi San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 49 372.547.463
51 Cimtas Boru İmalatları ve Tic. Ltd. Şti. Gemlik 50 372.102.076
52 238 Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş. Kayseri 51 372.008.640
53 129 Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 52 371.943.130
54 146 Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş. Bursa 53 371.337.812
55 Çerkezköy 54
56 173 Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 55 369.203.958
57 94 Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Samsun 56 367.966.228
58 Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Konya 57 367.774.850
59 292 Realkom Dokumacılık Eserleri Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. İstanbul 58 367.106.798
60 Assan Panel San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 59 365.802.702
61 58 Halkalı Kağıt Karton San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 60 365.647.768
62 BAŞTAŞ Başşehir Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ankara 61 362.051.310
63 74 Mondi Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 62 362.001.280
64 124 ZF Lemförder Aks Modülleri San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 63 361.884.227
65 45 Feka Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. Bursa 64 360.833.973
66 68 Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Manisa 65 359.438.961
67 51 Yılmaz Redüktör San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 66 359.132.195
68 249 Akın Dokuma A.Ş. İstanbul 67 358.785.656
69 Arcelormittal Ambalaj Çeliği San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 68 358.276.863
70 44 Şimşek Bisküvi ve Besin Sanayi A.Ş. Karaman 69 358.214.436
71 Kocaeli 70
72 BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. İstanbul 71 356.718.388
73 Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. Samsun 72 356.421.842
74 108 Maren Maraş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş 73 354.132.235
75 Kalekim Kimyevi Hususlar San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 74 354.085.975
76 79 Çelikaslan Dokumacılık San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 75 353.253.517
77 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. İstanbul 76 353.240.154
78 İstanbul 77
79 Emek Boru Makina San. ve Tic. A.Ş. Ankara 78 350.867.602
80 Sanica Isı Sanayi A.Ş. İstanbul 79 350.727.312
81 İstanbul 80
82 91 Mes Yağ ve Besin San. ve Tic. A.Ş. Diyarbakır 81 349.763.788
83 + Tosyalı Çelik Ticareti A.Ş. İskenderun 82 349.425.040
84 182 Safa Tarım A.Ş. Konya 83 348.190.758
85 131 Coats (Türkiye) İplik Sanayii A.Ş. Bursa 84 347.925.989
86 227 Bonfilet Et San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 85 347.611.443
87 46 Anı Bisküvi Besin San. ve Tic. A.Ş. Karaman 86 347.257.570
88 177 Zafer Dokumacılık San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 87 346.632.939
89 İstanbul 88
90 14 Soyyiğit Besin San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 89 344.181.279
91 115 Özlem Tarım Eserleri A.Ş. Salihli 90 343.911.594
92 325 Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş. Kocaeli 91 340.968.320
93 Adana 92
94 İstanbul 93
95 87 Niğdelioğlu Metal Döküm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Kocaeli 94 339.450.116
96 48 Pireks Bakır Alaşımları San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 95 339.373.373
97 199 Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. A.Ş. İstanbul 96 339.224.409
98 24 Or-Pa Pazarlama ve Dokumacılık Sanayi A.Ş. İstanbul 97 338.755.340
99 215 Tukaş Besin San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 98 338.624.256
100 153 Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. Balıkesir 99 338.265.772
101 60 Traçim Çimento San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 100 337.111.322
102 125 Pressan Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 101 337.054.655
103 İstanbul 102
104 193 Ekoten Dokumacılık San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 103 336.589.129
105 Batıbeton Sanayi A.Ş. Ege Bölgesi 104 335.277.705
106 İstanbul 105
107 49 Sarar Giysi Dokumacılık Güç San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir 106 334.583.504
108 77 Nadir Yağ San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 107 334.149.349
109 + GKN Eskişehir Otomotiv Eserleri Üretim ve Satış A.Ş. Eskişehir 108 332.841.428
110 83 Çelsantaş Çelik Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 109 332.808.949
111 Çetinkaya Mensucat San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 110 332.333.337
112 95 Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Aydın 111 331.646.937
113 267 Burteks Dokumacılık San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 112 330.562.516
114 102 As Ofis Damızlık Yumurta Yem Besin San. ve Tic. A.Ş. Ankara 113 330.460.476
115 İstanbul 114
116 179 Selkasan Kağıt ve Paketleme Materyalleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. Manisa 115 327.820.155
117 279 APS Dokuma ve Ticaret A.Ş. İstanbul 116 327.362.055
118 69 İ. E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş. İstanbul 117 325.920.977
119 107 Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 118 325.554.911
120 Dimes Besin San. ve Tic. A.Ş. Tokat 119 324.532.610
121 222 Hepşen Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 120 324.208.423
122 210 Ünteks Boya Baskı Apre Dokumacılık San. İç ve Dış Tic. A.Ş. İstanbul 121 323.179.818
123 Aslan Çimento A.Ş. Kocaeli 122 322.860.931
124 154 BPO B-Plas Plastic Omnium Otomotiv Plastik ve Metal Yan Sanayi A.Ş. Bursa 123 322.806.524
125 163 Astaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 124 322.679.123
126 117 Altaş Yağ Su ve Tarım Eserleri Besin İnşaat Otomotiv Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. Ordu 125 322.642.814
127 116 Polyteks Dokuma Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş. Bursa 126 322.599.580
128 241 Çelikel Alüminyum Döküm İmalat San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 127 322.440.866
129 167 Narteks Dokuma San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş 128 320.490.181
130 158 Dardanel Önentaş Besin Sanayi A.Ş. Çanakkale 129 319.895.400
131 35 GRANİSER Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. Akhisar 130 318.627.358
132 231 Ateşsan Kağıtçılık Matbaa Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul 131 318.484.395
133 122 MARTEKS Maraş Dokumacılık Sanayi A.Ş. Kahramanmaraş 132 318.239.260
134 319 Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 133 318.034.317
135 133 İşbir Sünger Sanayi A.Ş. Ankara 134 317.673.904
136 59 Uşak Seramik Sanayi A.Ş. Uşak 135 316.561.766
137 İstanbul 136
138 97 Torunlar Besin San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 137 316.351.117
139 160 Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş. Ankara 138 316.053.811
140 247 Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Bursa 139 315.925.324
141 183 Camiş Madencilik A.Ş. İstanbul 140 315.731.099
142 489 Tuğrul Tarım ve Petrol Eserleri Tic. ve San. A.Ş. Salihli 141 315.397.642
143 105 Argon Kimya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 142 315.041.163
144 + Gedik Kaynak San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 143 314.956.569
145 201 Ünal Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 144 314.935.933
146 197 Boskay Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. Karabük 145 313.427.572
147 258 Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş. Osmaniye 146 312.883.804
148 318 Metal Matris San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 147 310.826.876
149 216 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Kocaeli 148 310.711.693
150 Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. Düzce 149 310.265.315
151 88 Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve San. A.Ş. Konya 150 309.404.354
152 141 Kardem Dokuma San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 151 308.944.770
153 72 Modern Çikolata Besin San. ve Tic. A.Ş. Karaman 152 308.607.168
154 236 Klöckner Pentaplast Gebze Ambalaj Unsurları A.Ş. Kocaeli 153 308.410.681
155 121 Yasin Kaplan Dokuma ve Halı San. Tic. A.Ş. Gaziantep 154 307.472.728
156 321 Akwel Bursa Turkey Otomotiv A.Ş. Bursa 155 307.154.239
157 219 Çamsan Ordu Ağaç San. ve Tic. A.Ş. Ankara 156 306.246.173
158 İstanbul 157
159 207 Della Besin San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 158 305.179.175
160 + Ömer Atiker Makine Metal İnşaat Ve Yakıt Sistemleri İth. İhr. A.Ş. Konya 159 305.003.452
161 164 Yaşar Dondurma ve Besin Hususları A.Ş. Kahramanmaraş 160 304.670.325
162 85 Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Karabük 161 304.234.171
163 350 Ema Kimya Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 162 304.153.456
164 237 Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. A.Ş. Tekirdağ 163 303.764.541
165 + Sürsan Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Samsun 164 303.633.641
166 Nuh Beton A.Ş. İstanbul 165 302.948.998
167 Kocaeli 166
168 113 Özyılmaz Fındık Tic. ve San. Ltd. Şti. Çarşamba 167 300.151.998
169 Baydemirler Dokumacılık San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 168 299.838.111
170 311 Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş. Kayseri 169 299.463.355
171 357 Akdaş Döküm San. ve Tic. A.Ş. Ankara 170 298.934.800
172 98 Sardunya Besin Mutfak İşletmeleri Ticaret A.Ş. İstanbul 171 298.443.060
173 134 Alfa Metal Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 172 298.403.108
174 224 Safyün Halı Dokumacılık San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 173 298.050.806
175 174 Schott Orim Cam San. ve Tic. A.Ş. Çerkezköy 174 298.016.477
176 200 Aydın Sanayi San. ve Tic. A.Ş. Sakarya 175 297.667.461
177 123 Meltem Kimya ve Dokumacılık San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş. Adana 176 297.653.470
178 211 Yavuz Besin San. ve Tic. A.Ş. Giresun 177 297.184.174
179 204 Ozanteks Dokumacılık San. ve Tic. A.Ş. Denizli 178 296.889.432
180 285 Erikoğlu Emaye Bakır Tel Sanayii A.Ş. Denizli 179 296.301.904
181 188 Mar Tüketim Hususları İhr. İth. San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir 180 294.887.419
182 142 Sançim Bilecik Çimento Madencilik Beton San. ve Tic. A.Ş. Bilecik 181 294.356.825
183 139 Karadeniz Kardeşler Besin San. ve Tic. A.Ş. Trabzon 182 294.239.249
184 202 Beşler Dokumacılık San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 183 293.805.557
185 119 Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ünye 184 293.381.712
186 + Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Aydın 185 292.837.549
187 390 Atik Metal San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 186 292.332.446
188 259 Bağ Yağları San. ve Tic. T.A.Ş. Ege Bölgesi 187 292.156.569
189 138 Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 188 289.725.605
190 + RMK Marine Gemi Üretim Sanayii ve Deniz Nakliyeciliği İşletmesi A.Ş. İstanbul 189 289.413.142
191 189 Canan Dokumacılık San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 190 289.179.322
192 İstanbul 191
193 53 Erbak-Uludağ İçecek San. ve Tic. A.Ş. Bursa 192 287.624.469
194 194 Ak-Pres Metal Yedek Kesim Makine San. ve Tic. A.Ş. Bursa 193 287.607.181
195 86 Kale Oto Radyatör San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 194 287.126.151
196 329 Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti. Kayseri 195 286.982.557
197 152 Tayaş Besin San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 196 286.874.564
198 190 Serra Sünger ve Petrol Eserleri San. ve Tic. A.Ş. İnegöl 197 286.825.049
199 140 İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. Kamu 2 286.533.481
200 304 Kırpart Otomotiv Modülleri San. ve Tic. A.Ş. Orhangazi 198 286.298.320
201 377 Hayal Seramik Yapı ve Eserleri Turizm San. Tic. A.Ş. Aydın 199 286.175.476
202 261 Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 200 285.748.933
203 + Empera Halı San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 201 283.465.367
204 + Işıksoy Dokuma İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. Bursa 202 282.468.563
205 344 Ersur Dokumacılık San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 203 281.440.787
206 Ankara 204
207 263 Karsu Dokumacılık San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 205 280.623.969
208 233 Küçüker Dokuma San. ve Tic. A.Ş. Denizli 206 280.531.478
209 187 Erkul Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 207 280.127.882
210 198 Chryso-Kat Katkı Materyalleri San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 208 280.095.008
211 282 Bakırlar Dokumacılık San. ve Tic. A.Ş. Adana 209 280.028.535
212 408 Nikel Paslanmaz Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 210 279.545.623
213 Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş. Bursa 211 279.407.921
214 112 Uslu Tarım Eserleri ve İnşaat Materyalleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ünye 212 278.651.434
215 428 Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş. Kocaeli 213 278.529.486
216 156 Enka Süt ve Besin Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. Konya 214 278.389.400
217 322 Luna Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 215 278.383.846
218 382 K.F.C. Besin Dokuma Sanayi İthalat İhracat Yatırım A.Ş. Ege Bölgesi 216 278.289.200
219 151 Konya Çimento Sanayii A.Ş. Konya 217 278.081.830
220 166 Spot Dokuma San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 218 277.949.932
221 186 Unat Yağ Besin San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 219 277.554.856
222 64 Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Adana 220 276.617.597
223 264 Aydınlı Moda Dokuma San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 221 276.081.883
224 244 Dervişoğlu Tarım Eserleri Tic. ve San. Ltd. Şti. Mersin 222 275.433.469
225 184 Oruçoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. Afyonkarahisar 223 275.292.672
226 165 Ekiciler Süt Besin Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. Antalya 224 275.075.278
227 149 Migiboy Dokumacılık San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 225 275.050.132
228 232 Nazar Dokumacılık San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş 226 274.620.907
229 297 RTM Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş. Konya 227 274.550.497
230 214 Ege Gübre Sanayi A.Ş. Ege Bölgesi 228 274.286.041
231 248 VİG Metal San. ve Tic. A.Ş. Kütahya 229 273.435.733
232 65 Türk Ytong Sanayi A.Ş. İstanbul 230 272.184.168
233 55 Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 231 272.032.167
234 281 Sunar Hasret Besin San. ve Tic. A.Ş. Osmaniye 232 271.666.869
235 256 Eurotec Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş. Çorlu 233 271.665.989
236 + Atasay Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 234 271.062.272
237 257 Uğurlular Dokumacılık San. ve Tic. A.Ş. Denizli 235 270.306.600
238 36 Akova Süt ve Besin Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. Konya 236 270.140.460
239 302 Anadolu İplik ve Dokumacılık Fabrikaları Sanayi A.Ş. İstanbul 237 269.915.381
240 Yazaki Wiring Technologies Türkiye Elektrik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Bursa 238 269.048.375
241 342 Mayteks Örme San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 239 268.909.945
242 221 Acarsoy Dokumacılık Tic. ve San. A.Ş. Bursa 240 268.812.565
243 150 Sistem Metal Yapı Reklam Materyalleri ve İnşaat San. Tic. A.Ş. İstanbul 241 268.785.484
244 340 Karacasu Dokumacılık Tic. ve San. A.Ş. Kahramanmaraş 242 268.186.134
245 274 Erdoğanlar Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 243 268.138.109
246 360 Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 244 267.994.549
247 Kocaeli 245
248 + Beşiktaş Tersane A.Ş. Yalova 246 266.178.112
249 191 Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. Denizli 247 265.894.598
250 170 Beks Çorap ve İç Giysi San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 248 265.747.016
251 397 Ege Fren San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 249 265.331.563
252 52 Sarılar Dış Ticaret Ltd. Şti. Sakarya 250 265.323.073
253 218 Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ege Bölgesi 251 264.728.656
254 230 Kilim Kümesi Kartaltepe Mensucat Fabrikası T.A.Ş. İstanbul 252 264.088.273
255 213 Fil Filtre A.Ş. İskenderun 253 263.778.152
256 240 Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş. Denizli 254 263.536.149
257 Ege Bölgesi 255
258 293 Farel Plastik Elektrik ve Elektronik İmalat Sanayi A.Ş. Çerkezköy 256 262.660.717
259 212 Gurme Besin San. Tic. Ltd. Şti. Kocaeli 257 261.296.065
260 276 Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 258 260.318.518
261 379 Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 259 259.946.238
262 291 Perfektüp Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 260 259.585.325
263 283 Ritaş Kimya ve Dokuma San. Tic. A.Ş. Gaziantep 261 258.941.468
264 286 Özgörkey Otomotiv Turizm Besin San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 262 258.686.508
265 Gaziantep 263
266 269 İskur Denim İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş 264 258.295.315
267 Kahramanmaraş 265
268 314 Erse Kablo San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 266 257.957.023
269 1 Oğuz Besin San. ve Tic. A.Ş. Adana 267 257.743.073
270 367 Kablotek Kablo San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 268 257.414.644
271 317 Yavuz Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 269 257.398.631
272 161 Eti Gümüş A.Ş. Kütahya 270 256.770.367
273 246 Altınapa Değirmencilik Tic. ve San. A.Ş. Konya 271 256.565.636
274 228 Tahsildaroğlu Süt Eserleri San. ve Tic. A.Ş. Çanakkale 272 256.478.901
275 + Erşan Et ve Et Eserleri San. ve Tic. A.Ş. Bilecik 273 256.092.467
276 334 Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Şti. Ereğli/Kdz. 274 255.898.302
277 126 KİBSAŞ Karadeniz İnşaat ve Beton San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 275 254.955.550
278 432 Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 276 254.584.256
279 217 Aroma Bursa Meyve Suları ve Besin Sanayii A.Ş. Bursa 277 254.562.359
280 135 Tat Nişasta İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Adana 278 254.381.463
281 306 Yemekhane Yiyecek ve İçecek Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 279 254.090.540
282 313 GENTAŞ Genel Metal San. ve Tic. A.Ş. Bolu 280 253.388.981
283 347 İba Kimya San. ve Tic. A.Ş. Ankara 281 252.679.061
284 338 Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. İstanbul 282 252.171.298
285 235 Altınyıldız Dokumacılık ve Konfeksiyon A.Ş. Çerkezköy 283 252.133.474
286 278 Katsan Besin San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 284 252.068.914
287 90 Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Bursa 285 251.326.326
288 327 Peker Yüzey Dizaynları San. ve Tic. A.Ş. Manisa 286 251.277.709
289 335 Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 287 251.154.217
290 245 Akhan Un Fabrikası ve Tarım Eserleri Besin San. Tic. Ltd. Şti. Adana 288 250.926.816
291 Kahramanmaraş 289
292 366 Arfesan Arkan Fren Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 290 250.289.900
293 386 Arsan Dokuma Boya San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş 291 249.741.198
294 376 Modern Güç Elektrik Üretim A.Ş. Çorlu 292 249.614.971
295 251 Hamboya Boyacılık Dokumacılık San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 293 249.565.085
296 373 VLE Elektronik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 294 248.723.932
297 312 Bolacalar Un Yem Yağ Besin San. ve Tic. A.Ş. Yenişehir/Bursa 295 246.908.476
298 Ege Bölgesi 296
299 316 Kros Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Kütahya 297 246.191.417
300 355 Toyo Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 298 245.506.525
301 332 Elba Bant San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 299 245.498.367
302 Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. Ankara 300 245.005.550
303 374 Sarıbekir Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir 301 244.996.511
304 411 E.N.A. Dokuma Tic. ve San. A.Ş. Bursa 302 244.936.461
305 339 A.B Besin San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir 303 244.607.859
306 + Mim Mühendislik İnşaat Çelik Sanayi San. ve Tic. A.Ş. Ankara 304 244.600.272
307 326 Ortadoğu Güç San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 305 244.141.047
308 398 Termal Seramik San. ve Tic. A.Ş. Bilecik 306 244.003.174
309 487 Ünlü Dokuma San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 307 243.797.505
310 336 Dalgakıran Makina San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 308 243.575.828
311 361 Salteks Dokumacılık San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 309 243.002.021
312 354 Balıkesir Yem San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir 310 242.873.468
313 392 Burcu Besin Konservecilik ve Salça Sanayi A.Ş. Balıkesir 311 242.086.420
314 + Roza Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep 312 242.076.678
315 473 Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 313 241.881.537
316 223 Valf Sanayii A.Ş. Manisa 314 241.837.768
317 351 Uğur Demir Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep 315 241.547.461
318 384 E.G.O. Elektrikli Aletler Sanayi A.Ş. Çorlu 316 241.310.941
319 479 Ahmet Ak Besin ve Tüketim Hususları Sanayi ve Pazarlama Ltd. Şti. Giresun 317 241.250.967
320 265 Afyon Et Entegre Besin Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. Afyonkarahisar 318 241.049.423
321 463 Arta Dokuma San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 319 240.915.216
322 288 Şenocak Besin Fındık Entegre Çeşit. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ordu 320 240.611.993
323 148 Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. İstanbul 321 240.583.386
324 436 De-Ka Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 322 239.516.475
325 275 Ünal Kablo San. ve Tic. A.Ş. Çorlu 323 239.395.419
326 181 Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. Kamu 3 238.796.326
327 + Kar-El Demir Tel San. ve Tic. Ltd. Şti. Ege Bölgesi 324 237.962.844
328 294 ÇİMTAŞ Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. İstanbul 325 237.791.295
329 421 Bade Dokuma Tekstil Halı San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 326 236.700.024
330 478 Birinci Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 327 236.663.025
331 + Hascevher Metal San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş 328 236.608.945
332 243 Ziylan Taban San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 329 235.717.095
333 284 Ör-Ma Dokumacılık San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 330 235.215.972
334 109 Penti Çorap San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 331 234.625.529
335 371 Alce Elektrik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 332 234.592.565
336 + Almesan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 333 234.518.854
337 458 Evas Konut Aletleri Sanayi A.Ş. İstanbul 334 234.367.449
338 365 Altınsar Dokuma San. ve Tic. A.Ş. Uşak 335 233.672.476
339 209 Tellioğlu Yem-Gıda Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir 336 233.260.787
340 290 Petro Yağ ve Kimyasallar San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 337 233.102.786
341 420 Görkem Giysi San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 338 233.039.434
342 475 Özgüllü Süt Mamülleri Hayvancılık ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Sakarya 339 232.888.955
343 346 Arık Beyefendi Dokuma Güç ve Sınai Yatırımlar A.Ş. İstanbul 340 232.163.839
344 169 Kaplan Kardeşler Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep 341 231.448.156
345 İstanbul 342
346 226 Verde Yağ Besin Unsurları San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 343 230.915.234
347 471 Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 344 230.748.491
348 + Gürmen Giysi San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 345 230.373.353
349 454 İskur Boya Dokuma Tic. ve San. A.Ş. Kahramanmaraş 346 230.266.848
350 + Lezita Balık A.Ş. Ege Bölgesi 347 230.253.604
351 341 Ar-Al Dokumacılık San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş 348 229.859.738
352 + Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret A.Ş. İstanbul 349 229.193.734
353 Bursa 350
354 185 Üniversal Dokuma San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 351 228.156.456
355 343 Ilsan Dokuma San. ve Tic. A.Ş. Malatya 352 228.006.715
356 271 Seğmen Kardeşler Besin Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Ankara 353 227.990.042
357 348 Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. Ege Bölgesi 354 227.608.833
358 399 Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. Kocaeli 355 227.378.370
359 356 Parteks Dokumacılık ve Kağıt San. Tic. Ltd. Şti. Kayseri 356 227.308.436
360 407 Flament Dokumacılık San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 357 226.958.506
361 349 Can Dokumacılık Entegre Tesisleri ve Tarım Eserleri San. Tic. A.Ş. İstanbul 358 226.745.264
362 260 Ode Yalıtım San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 359 226.640.279
363 460 Emta Kablo San. ve Tic. A.Ş. Kadirli 360 226.627.249
364 + Ceha Ofis Mobilyaları A.Ş. Kayseri 361 226.541.129
365 477 Pehlivanoğlu Kağıt Kağıt Mamulleri ve Ambalaj San. Tic. A.Ş. İstanbul 362 226.180.676
366 469 Yıldız Kalıp San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 363 225.908.176
367 273 Pelit Pastacılık ve Besin Sanayi A.Ş. İstanbul 364 225.788.796
368 465 Belgin Madeni Yağlar Tic. ve San. A.Ş. Kocaeli 365 224.451.196
369 + Güneşoğlu Süt Besin San. ve Tic. A.Ş. Sakarya 366 224.093.245
370 415 ASD Laminat A.Ş. Düzce 367 223.699.665
371 287 Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Ankara 368 223.548.164
372 168 A-Plas Genel Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Bursa 369 223.536.350
373 280 M S T İş ve Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 370 223.419.972
374 364 Beşyem Tarım Hayvancılık Besin San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 371 222.595.940
375 337 Pınar Su ve İçecek San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 372 220.511.546
376 Superlit Boru Sanayi A.Ş. İstanbul 373 220.300.501
377 315 Gür İplik San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 374 220.046.382
378 400 Reçber Kablo A.Ş. Çorlu 375 219.688.460
379 206 Gesan Yatırım ve Ticaret A.Ş. Kocaeli 376 218.592.337
380 300 İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Hususlar Besin San. ve Tic. A.Ş. Kamu 4

Başa dön tuşu