Yenilikçi iş fikirlerine 150 bin TL hibe

Hülya Genç Sertkaya'nın haberi

YENİLİK odaklı, ticari pahası doğrulanmış eser ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri olan genç girişimcilere, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yol arkadaşı olacak.

TÜBİTAK, Teknogirişim Sermayesi Dayanağı Programı çerçevesinde Kişisel Genç Teşebbüs (BiGG) ismiyle açtığı davetle, en az lisans programından bir yıl içerisinde mezun olabilecek ve en son mezuniyet tarihi üzerinden 10 yıldan fazla mühlet geçmemiş, teknoloji ve yenilik odaklı fikir sahibi gençlerin yenilikçi iş fikirlerini karşılıksız destekleyecek.

Şubat ayında açılan davetle altı tematik alanda geliştirilen iş fikri müracaatlarına 150 bin TL’ye kadar hibe sermaye takviyesi verecek olan TÜBİTAK, bu yıl içinde tıpkı tematik alanlarda ikinci defa davete çıkacak.

2017’de BİGG ismiyle çıkılan davetlerle 61 milyon TL hibe kullandıran TÜBİTAK, 2018’de çıkılacak iki davetle 62 milyon TL’yi iş fikri başvurusu olan gençlerin yatırımlarına “sermaye” yapacak. TÜBİTAK, ayrıyeten bu ay çıktığı “Teknogirişim Sermayesi Takviyesi BiGG Programı 1. Basamak Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı” ile ise gençlerin iş fikirleri müracaatlarını toplayan, pahalandıran, girişimcilere ön kuluçka/hızlandırıcı hizmetleri veren yeni uygulayıcı kuruluşları da belirleyecek. Para Dergisi’ne açıklamalarda bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2018 yılında tıpkı tematik alanlarda ikinci bir davete çıkılması planlandığını, programın 2018 yılı takviye bütçesinin 62 milyon TL olacağını söyledi.

İŞ FİKRİ OLANA DESTEK

TÜBİTAK tarafından 2015’te tekrar kurgulanan 1512 programını yine kurgulayarak, Kişisel Genç Girişimci’ye dönüştürdü. Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişimini hızlandıracak formda, TÜBİTAK’la birlikte girişimcilere dayanak verecek diğer kuruluşları da bünyesinde toplayan BiGG’de, uygulayıcı kuruluşlar girişimcilere birçok vilayette iş rehberliği, teşebbüs kampları, eğitimler, ön kuluçkalık üzere hizmetler sağlıyor. İş fikirlerini bu hizmetlerden faydalanarak geliştiren teşebbüsçü adayları, hazırlayıp ön onay aldıkları iş planlarıyla TÜBİTAK’a başvuruyor ve 150 bin TL’ye kadar olan hibe takviyeden yararlanmak için yarışıyor. Bir manada, TÜBİTAK, ferdi genç girişimcilerin fikirleriyle aralayacakları kapıyı “BiGG” ile aydınlatıyor.

TÜBİTAK tarafından açıklanan BiGG programı, rastgele bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere yazın mezun olup, Ekim ayında 150 bin TL sermaye ile işini kurma fırsatı veriyor. Genç teşebbüsçü dostu program olan BiGG’e en az lisans programından bir yıl içerisinde mezun olabilecek ve en son mezuniyet tarihi üzerinden 10 yıldan fazla mühlet geçmemiş, teknoloji ve yenilik odaklı fikir sahibi olanlar başvurabiliyor. Müracaat yapacaklarda daha evvel Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Takviyesi ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Kademesi kapsamında takviye almamış olma, ön müracaat tarihi prestijiyle rastgele bir işletmenin paydaşlık yapısında yer almama kaidesi da aranıyor.

ALTI TEMATİK ALAN BELİRLENDİ

Programın 2018 yılı daveti kapsamında, altı tematik alanda yenilik odaklı, ticari pahası doğrulanmış eser ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri müracaatları kabul ediliyor. Tematik alanlar şunlar: “Akıllı ulaşım, güç ve pak teknolojiler, ileri imalat ve Sanayi 4.0, irtibat ve sayısal dönüşüm, sıhhat ve uygun hayat, sürdürülebilir tarım ve beslenme.” 

Bakan Özlü’nün verdiği bilgiye nazaran, BİGG 2017 yılı daveti birinci ve ikinci periyoduna 20 uygulayıcı kuruluş aracılığı ile 6 bin 635 teşebbüsçü iş fikri başvurusu yaptı. Bu müracaatlardan 2 bin 733 teşebbüsçü 1. Evre dayanağı almaya uygun görüldü. Uygulayıcı kuruluşlar 1. Basamak dayanağı alan teşebbüsçüler ortasından 723 girişimcinin 2. Aşama’ya başvurmasını onayladı. TÜBİTAK tarafından yapılan panel değerlendirmeleri sonucu 426 girişimcinin Teknogirişim Sermayesi Dayanağı alması uygun bulundu. Dayanağı almaya hak kazanan 426 girişimciden 402’si şirketlerini kurarak 150 bin TL’ye kadar olan bütçeleri ile projelerini gerçekleştirmeye başladı.

YAZIN MEZUNİYET, EKİMDE İŞBAŞI

BiGG 2018 yılı birinci davetine nazaran ferdi genç teşebbüsçüler 1. Kademe başvurusunu teknoloji transfer ofisleri, teknopark yönetici şirketleri ve bankanın da ortalarında bulunduğu 20 uygulayıcı kuruluştan birine yapıyor. 1. Basamak faaliyetlerini yürütmek üzere BiGG uygulayıcı kuruluşları kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile iş fikri müracaatlarını kabul ediyor. Uygulayıcı kuruluşların bir kısmı daha evvel duyurdukları takvime nazaran müracaat kabulü sürecini tamamlarken, birçok uygulayıcı kuruluşun kendilerine son müracaat tarihi olarak 28 Şubat’ı belirlediği görülüyor. 2 Mart’a kadar müracaat kabul edeceğini duyuran kuruluşlar da var.

Uygulayıcı kuruluşlar 1. Basamak kapsamında, girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, kıymetlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile iş fikirlerinin doğrulanması ve 1. Kademe sonunda girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı tekliflerinin onaylanması üzere faaliyetleri gerçekleştiriyor. 1. Kademe sonucunda, yalnızca BiGG uygulayıcı kuruluşları tarafından iş planları onaylanan girişimcilerin teklifleri TÜBİTAK’a sunulabiliyor. 2. Etap iş planı müracaatları TÜBİTAK tarafından 30 Mart 2018 tarihi prestijiyle alınmaya başlanacak. 2. Evre takviyesi almaya uygun bulunan girişimcilerden teknogirişim sermayesi dayanağından faydalanmak üzere şirket kurmaları istenecek. 

GÖREV MÜDDETLERİ DOLUYOR

Uygulayıcı kuruluşlar ortasında Atılım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Bilkent Cyberpark, Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme, Erciyes Teknopark, Fırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş., Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş., Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi, Hacettepe Teknokent, İnnopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi, İstanbul Teknokent, İTÜnova Teknoloji A.Ş., Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri, Marmara Teknokent, ODTÜ Teknokent İdare, Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, TOBB İktisat ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Türk İktisat Bankası, Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark yer alıyor. 

TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Çağrıda açıklanan takvime nazaran TÜBİTAK, uygulayıcı kuruluşlara yapılacak ön müracaatları 2 Mart 2018 günü saat 17.30’a kadar alacak. Uygulayıcı kuruluşlar 30 Mart’a kadar 1. Evre faaliyetlerini yürütecek, TÜBİTAK tarafından 2. Evre müracaatları 30 Mart-16 Nisan 2018 saat 17.30’a kadar alınacak. Temmuzda desteklenmeye hak kazanan teşebbüsçüler duyurulacak. Ağustosta şirket heyetimi ve mukavele imzalanması basamağına geçilecek. 1 Ekim 2018 dayanak başlangıç tarihi olacak. 

TÜBİTAK’ın KOBİ Ar-Ge Başlangıç Dayanak Programı, yenilikçi iş fikirlerini hayata geçiren bu genç teşebbüsçüler için ayrıyeten yeni bir takviye kapısı aralayabilecek. Program ile yeni bir eser üretilmesi, mevcut bir eserin geliştirilmesi, güzelleştirilmesi, eser kalitesi yahut standardının yükseltilmesi yahut maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi hususlarında KOBİ’ler tarafından yürütülen 500 bin TL bütçe ve 18 ay müddet ile hudutlu birinci üç projeyi destekleniyor. Dayanak oranı her periyot için sabit olup yüzde 75 olarak uygulanıyor.

Genç teşebbüsçüler için bir öteki takviyesi hatırlatmakta da yarar var. KOSGEB, Yeni Teşebbüsçü Dayanağı Programı kapsamında 50 bin TL’si hibe, 100 bin TL’si faizsiz geri ödemeli olmak üzere 150 bin TL takviye veriyor. Dayanağın başlangıç tarihi prestijiyle 30 ay ödemesiz devrin akabinde, geri ödenecek kredi üç aylık dilimler halinde sekiz taksitte ödeniyor. 

Uygulayıcı kuruluşlar belirlenecek

TÜBİTAK ayrıyeten 1512 Teknogirişim Sermaye Takviyesi BiGG Programı’nın 1. Kademe faaliyetlerini yürütecek uygulayıcı kuruluşları belirlemek için de davete çıktı. 1601-Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Dayanak Programı kapsamında TÜBİTAK’ın şubatta çıktığı davete, üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), kanunla kurulmuş vakıflar, girişimcilik alanında en az bir iş fikri müsabakası düzenleyerek iş fikri kıymetlendirme süreçlerini muvaffakiyetle yürütmüş yahut hızlandırıcı, kuluçka vb. alanlarda tecrübesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri müracaat yapabilecek. 

Bu davet ile belirlenecek uygulayıcı kuruluşlar, girişimcilerin akıllı ulaşım, güç ve pak teknolojiler, ileri imalat ve Sanayi 4.0, bağlantı ve sayısal dönüşüm, sıhhat ve yeterli ömür, sürdürülebilir tarım ve beslenme tematik alanlarında iş fikirleri müracaatlarının toplanması ve kıymetlendirilmesi, girişimcilerin hazırlayacağı iş planı tekliflerinin BiGG Programı 2. Basamak başvurusu için uygunluğunun kıymetlendirilmesi faaliyetlerini yürütecekler.

Kuruluşlar 1 Şubat 2018-1 Mart.2018 tarihleri ortasında PRODIS (TEYDEB Proje Kıymetlendirme ve İzleme Sistemi) üzerinden ön kayıt süreçlerini yapabilecek, müracaatlarını 30 Mart 2018 tarihine kadar TÜBİTAK’a gönderebilecekler. Davet sonucunda belirlenen uygulayıcı kuruluşlar en fazla iki yıl desteklenecek olup bu kuruluşlara davet metninde tanımlanan ölçütlere nazaran yüzde 90 yahut yüzde 100 oranında hibe takviye sağlanacak. Proje Dayanak Başlangıç Tarihi 1 Temmuz 2018 olacak. Edinilen bilgiye nazaran, şu anda faaliyette bulunan 20 uygulayıcı kuruluştan 13’ünün uygulayıcı kuruluş statüsü bu yıl haziran sonu prestijiyle doluyor. TÜBİTAK’ın yeni açacağı davette uygulayıcı kuruluşların belirlenmesinde sayı sınırlamasına gitmeyeceği söz ediliyor. 

Burçak İLTER TİMURÇİN / ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi Girişimcilik Koordinatörü
“Destek programına farkındalık artıyor”

Anaç Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz programlar, eğitimler çerçevesinde, 2017’de açılan iki davette müracaat yapan genç girişimcilerimizden 18’i firma kurdu. Birinci davette 10 müracaattan yedisi kabul edilmişti. Muvaffakiyet oranının yüzde 90 olduğu ikinci davette ise 12 müracaattan 11’i kabul edildi. Dayanak programına her geçen yıl farkındalık artıyor, buna paralel olarak da müracaatlarda artış yaşanıyor. Bu yıl açılan birinci davete 60 civarında müracaat aldık. Dayanakla bir arada kurulan firmaların yaptığı çalışmalarla, dayanağın bilinirliği ve girişimcilikle ilgili farkındalık da artıyor. Hazırladığımız programlarla, öğrencilerin daha başlangıç evresinde olan, fikir basamağında olan proje fikirlerini olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Bu fikrin müşteri talebi var mı, pazarda yeri var mı üzere yönlendirmeler yaparak teknoloji olgunluk düzeyini artırmaya çalışıyoruz. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin daha başarılı olabildiğini görüyoruz. Eleme kriterleri ağır olan TÜBİTAK, büsbütün fikir kademesinde olmasın, teknoloji doğrulama çalışmaları yapılmış olsun istiyor. 

Para Dergisi

Başa dön tuşu