Zimmet suç sayılmayacak

Meclise evvelki gün AKP tarafından gönderilen torba kanun taslağı şirketlerin bankalara olan borçlarını tekrar yapılandırmasına iki yıl müddetle kolaylıklar getirirken, kesim uzmanları getirilecek unsurların birçoklarının bankaların talepleri doğrultusunda olduğunu ve yapılandırmalarda bankaların önündeki pürüzlerin bir kısmını kaldırdığını söylüyorlar.

Sorunlu krediler konusunda bir bölüm uzmanı kanun taslağındaki yeni olan tek ögesi ‘yapılacak yapılandırmalarda zimmetin çalışmayacak olması’ olarak nitelerken, yapılandırmaların tahlile kavuşmasının ise borçlunun durumuna bağlı olduğunu söyledi.

Uzmanlar tekrar yapılandırmaların sonuçlanması için temel olarak borçlunun durumunun ve mali yapısının da kritik öge olacağına dikkat çektiler.

Başa dön tuşu