Noterden yapılıyordu! Artık e-Devlet’ten yapılacak

Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmazın Satış Mukavelelerine Uygulanacak Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmazın Satış Kontratlarına Uygulanacak Adap ve Temeller Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, satış mukavelesinin düzenlenmesine ait müracaatlar yalnızca Noterler Birliğinin “e-randevu/başvuru” uygulamasından e-Devlet kapısı kullanılarak yapılacak.

Gerekli evraklar Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi’ne (TNBBS) yüklenecek ve dokümanların asılları randevu tarihinde noterliğe ibraz edilecek.

Noter, müracaat üzerine TNBBS’den müracaat dokümanı düzenleyecek. Hukuksal yahut fiili mahzur nedeniyle müracaat dokümanının düzenlenememesi durumunda müracaat reddedilerek taraflara güncelleme imkanı sağlanacak.

Noter düzenlediği müracaat dokümanını Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne, Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi’nden iletecek. Taşınmaza ait kayıt ve dokümanların tamamlanmasından sonra noter, hak sahibini belirleyip taşınmazın satışına mani tüzel bir durumunun bulunmadığını tespit ettikten sonra mukaveleyi hazırlayacak.

Sözleşme Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne kaydedilecek ve tapu müdürlüğünce tapu siciline tescili sağlanacak.

Başa dön tuşu