Saray’a imar yetkisi! Sahibine bile sorulmayacak.

AKP, Meclis’e imar yasalarında kapsamlı değişiklikler yapan “torba öneri” sundu. Teklif ile cumhurbaşkanına problemli taşınmazların belirlenmesinde geniş yetki verildi.

Bu alanlarda her türlü yetki de Etraf ve Şehircilik Bakanlığı’nda olacak. Ruhsatsız sera yapılabilecek. Metruk yapılar ile yıkılmak üzere olan binalarda sahiplerine 30 gün müddet verilecek.

Sahipleri yıkmazsa belediye ve valilik yıkacak. Masrafın yüzde 20 fazlası bina sahibinden alınacak. Çöken, kayan, heyelan, yangın olan bölgelerde dönüşüm için hak sahiplerinin muvafakati aranmayacak, bakanlık resen harekete geçecek. 2/B yerlerinin satışında ise müddet bir kere daha uzatıldı.

AKP’nin Meclis’e sunduğu tam ismi “Tapu Kanunu ve Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olan “torba öneride” yer alan düzenlemeler şöyle:

-Tarımsal emelli seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili vilayet tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak şartıyla yapı ruhsatı olmadan yapılabilecek.

-Yapılaşma olmayan parseller tabanı geçirimli gereç ile kaplanarak ve gerekli işaretlemeler yapılarak açık otopark yapılabilecek.

-Alan, hudut, pay düzeltimi yapılamaması nedeniyle vakitle sicili ile yeri uyumsuz hale gelen, imar uygulama kusurlarının varlığı tespit edilmesine rağmen bu kusurların düzeltilemediği, vakitle farklı nedenlerle fiili kullanıcısı ile maliki farklılaşmış olan parseller, davalar ile tahlili imkanlı olmayan taşınmazların hudut ve koordinatları bakanlığın önerisi ile cumhurbaşkanınca belirlenecek.

-Belediye hudutları içerisinde yer alan ve imar planı bulunmayan yahut imar planında ziraî maksada ayrılan Hazine’ye ilişkin tarım yerlerinin satışında müracaat müddeti uzatılacak.

-Kamu taşınmazları üzerine yapılacak kamping ve günübirlik turizm tesisleri için kesin tahsis mühleti toplam 20 yıl olarak düzenlendi.

-Kentsel dönüşüm için belediyelere devredilen taşınmazlar üzerindeki yapılara, Cumhurbaşkanınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kararının alındığı tarihten itibaren ecrimisil tahakkuk ettirilemeyecek. Tahsil edilenler de iade edilecek.

2/B yeniden uzadı

-2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazine’ye ilişkin tarım topraklarının satışında müddeti içinde müracaat yapmayanların müracaat ve bedeli ödeme mühleti 16 Aralık 2019’a uzatıldı.

-Kentsel dönüşüm kapsamındaki taşınmazların dönüşüm uygulamaları için üretim işini üstlenen müteahhide devredilmesi halinde, müteahhidin 3. bireylere olan borçlarından ötürü bu taşınmazlar hakkında haciz ve önlem uygulanamayacak.

Sahibine sorulmayacak!

-Yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlarda, zaten çöken yahut taban kayması, heyelan, yangın üzere afetler yahut patlama üzere olaylar nedeniyle ağır hasar gören yahut ağır hasar görme riski bulunan yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamaları maliklerin muvafakati aranmadan bakanlık tarafından resen yapılacak. Yapılar Hazine’ye geçecek. Hak sahiplerine haklarına karşılık gelecek kısımların evresi yapılana kadar da Hazine’de kalacak. Ayrıyeten bu alanda hak sahipleri ile TOKİ, yönetim yahut müteahhitler ortasında daha evvel imzalanmış olan satış mukaveleleri de fesh edilecek. Yapılacak yeni taşınmazların hak sahiplerince teslim alınmaması durumunda ise pahası ödenecek.

-Tapu siciline müddetli olarak tescil edilmiş olan ipotekler, mühletinin sona ermesi ve birtakım koşulların oluşması halinde malikin talebiyle silinebilecek.

Mustafa Çakır/Cumhuriyet

Başa dön tuşu